Slavení 600. výročí podobojí: Pomozte s šířením „dobré nálady“

DSC_4254(ČB 6/2014) Někdy před dvanácti lety popsal tehdejší prezident Václav Havel náladu, která ve společnosti podle něj panovala, jako dusnou a blbou. Tím pojmenováním nechtěl lidi naštvat, spíš dohnat k sebereflexi. Nejsem si jistá, jak moc se nálada ve společnosti od té doby zlepšila, ale jsem si jistá, že na ni má vliv každý z nás. Jednotlivci, organizace i církve.

V říjnu budeme slavit 600. výročí „podobojí“. Slavit kalich nebo podobojí je celkem takové nic neříkající. Slavit historii pro ni samu by byla úplná marnost.
Ale můžeme slavit a vlastně děkovat za to, že už tenkrát (před šesti sty lety) se našlo pár velmi odvážných farářů a laiků, kteří se s tehdejší „blbou náladou“ odmítli smířit a dali jasně najevo, že útisk chudých bohatými, hrabivost, sociální ignorance a nadřazenost vládnoucích a církevních činitelů je v jasném rozporu s Boží vůlí. Naší novodobou zkratkou té události jsou „kniha a kalich“ místo kříže v evangelických kostelích a modlitebnách.

Přemýšlela jsem, jestli a jak i my dnes můžeme dát jasně a účinně najevo, s čím nesouhlasíme, a co naopak chceme. Jednou z možností je snad právě veřejná oslava křesťanské a sociální revoluce, radost z toho, že před Bohem jsou si všichni rovni. Chléb všem, kalich všem, milost všem.

12. října se na několika místech v Praze bude konat událost zvaná „Podobojí“, která bude právě takovou oslavou. Na přípravě a organizaci se už teď podílí početný tým, rádi bychom však i vás požádali o pomoc a posilu.

Obracím se tedy na vás, čtenáře Českého bratra, s prosbou, abyste 12. října pomohli s organizací – přímo na místě. Můžete se stát „dobrovolníkem podobojí“ a k „dobré náladě“ tak přispět. Tím není myšlena jen spokojenost a veselí, ale to, co dělá církev církví – slavení Boha a zároveň pamatování na člověka.

DSCF3542Hledáme mládež i dospělé, kteří by pomohli informovat, organizovat nebo třeba jen přenášet věci atd. Kvalifikací je především chuť pomoci. Vše potřebné se dozvíte na informační schůzce začátkem října, dostanete pěkné dobrovolnické tričko a jako poděkování pro vás máme připravenu „afterparty“. Pokud chcete 12. října přispět k „dobré náladě“, přihlaste se prosím na emailové adrese

martina.lukesova@evangnet.cz.

Martina Lukešová, seniorátní farářka pro mládež