Daň z kostelů snad ČSSD nenavrhne

obr 14(ČB 6/2014) Strana, která vystoupí s volebními sliby, které v právním státě není možno uskutečnit, se chytá do vlastní pasti. Vytvoří totiž očekávání, která neumí naplnit, přesto však musí s vážnou tváří pokračovat v mediální hře na boj proti „nenasytným prelátům“. Také já jsem měl k zákonu řadu připomínek, byly však vedeny upřímným zájmem o dosažení širší politické shody a zajištění stabilního prostředí pro fungování církví nezávisle na státu. Rozprava k zákonu se však nesla v duchu paradoxů, když místo věcné diskuse socialista přemítá, co by s církevními restitucemi udělal Ježíš a komunista předčítá z Bible…

Problém blokovaného církevního majetku však nebyl problémem náboženským, nýbrž právním, a výrazně ovlivňoval život v řadě obcí na venkově a v zemědělských oblastech. Na své řešení čekal přes 20 let. Zákon o majetkovém vyrovnání je ve sporných paragrafech opsán z původních – již dávno realizovaných – restitučních zákonů. Jedinou změnou oproti zákonu o půdě je, že namísto náhradních pozemků za ty, které dnes již nelze vydat, dostávají církve finanční náhradu, která bude navíc státem doplacena až za 30 let. Dále zákon obsahuje postupné ukončení přímého financování církví v sedmnáctiletém přechodném období, tedy ukončení ekonomické kontroly církví ze strany státu, zavedené v roce 1949.

Po rozhodnutí Ústavního soudu, který námitky ČSSD nejen odmítl, ale zcela vyvrátil, jsou církve ve stejném postavení jako každý jiný restituent. Obnovené vlastnické právo již stát nemůže opětovně vyvlastnit na základě ideologického přesvědčení, že církve mají být chudé nebo půda má patřit těm, kdo na ní pracují. Právně je věc uzavřena, a to stejně jako restituce zemědělského a jiného majetku z 90. let. Dnes též nikdo nezpochybňuje vrácení Lidového domu aktuálním a největším kritikům restitucí.

Už vůbec nelze přijmout pohrůžku týkající se zpřísnění podmínek pro působení církví, zejména zavedením zvláštního zdanění církevních nemovitostí či příjmů. Pro porovnání – zavedení tzv. solární daně bylo před Ústavním soudem obhájeno nikoliv tím, že dotyční podnikatelé jsou „bohatci“, nýbrž tím, že po zavedení systému podpor se situace na trhu se solárními panely extrémně změnila, což vyvolalo velké rozdíly mezi podnikateli v regulovaném odvětví. Zavedení zdanění církví však žádnými novými mimořádnými skutečnostmi podpořeno není (kromě změny složení Sněmovny). Pokud je prostý fakt, že je někdo restituentem, důvod pro zvláštní zdanění, nemůže si být svým majetkem jist žádný z restituentů za 23 let.

silarp_295Za mimořádně nešťastné bych považoval, pokud by očekávatelná zdrženlivost církví plnit volební sliby ČSSD vyústila v to, že by stát omezil působení církevních škol a školek, nemocnic, hospiců, charit, diakonií a dalších sociálních zařízení. Účelové odepření dosavadních veřejných grantů a podpor církevním subjektům by nebylo ničím jiným, než politickou odvetou, která by nepoškodila primárně církve, ale především uživatele uvedených společenských a sociálních služeb.

Petr Šilar, senátor