Vanutí Ducha na „konci světa“. Setkání na Travné povzbudí k žití víry naplno

Kenning(ČB 6/2014) Jared E. Kenning (1976) je ředitelem spolku Setkávání a partnerem Křesťanské akademie mladých. Se svou budoucí manželkou, Češkou, se seznámil v německé komunitě v roce 1997. Po svatbě žili dva roky v Brně, kde Jared studoval a učil. Bůh spojil Jaredovu touhu být misionářem s touhou Daniely, která chtěla po pádu komunismu pracovat pro církev. Sedm let žili v USA, pak se vrátili do České republiky. Společně vedou spolek Setkávání (Travná), v němž organizují různé tábory pro mládež a rodiny, ale také školení pro mladé vedoucí. Jared a Daniela mají dvě dcery a žijí v Olomouci.

Kdo a kdy setkávání na Travné vymyslel?
Evangelický farář Adolf Petr se svou manželkou Hanou začali pořádat mládežnické brigády na Travné v roce 1968 a pokračují již téměř 45 let! Tato Boží věrnost nás stále znovu přivádí v radostný úžas.

Jak fungovala setkávání za komunistů?
Mládež se setkávala na Travné tři až čtyřikrát do roka: o velikonocích, na Silvestra, při letní brigádě a na podzim. Tato setkání byla oficiálně brigádami, někteří mládežníci pracovali v lese, zbytek pomáhal opravovat dům na Travné, který Petrovi pro mládežnické akce koupili. Pomáhalo se také v kazatelské stanici ve Skorošicích a ve sboru v Javorníku. Práce bylo vždycky dost a komunisté „budování socialismu“ prací tolerovali. Nedovolili však, aby farář Petr či jiní faráři měli duchovní programy, proto si je mládežníci připravovali sami. Díky poloze (Travná je „na konci světa“) nebyla tato setkání tolik na očích. Vždyť právě v Rychlebských horách se tajně scházeli disidenti z Polska a Česka.

Přijížděli také účastníci ze zahraničí?
Ano, už od začátku jezdila na společné brigády i mládež z východního Německa. Později, a hlavně po revoluci se účastnili pravidelně také Norové a Holanďané. V devadesátých letech sem do zapadlé vesničky na česko-polské hranici zavítaly návštěvy například z Francie, Ruska, Rumunska, Maďarska, USA a dokonce i Nového Zélandu.

Jak se změnila setkávání po roce 1989?
Tak jako na jiných místech v Česku, i na Travné Pán Bůh jednal zvláštním způsobem právě na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Mnozí si vzpomenou na jedinečné vanutí Ducha napříč denominacemi ještě před revolucí. Po pádu komunismu přijíždělo na Travnou o velikonocích a na Silvestra přes sto lidí, v létě na brigádu kolem osmdesáti. Křesťané s sebou brali své nevěřící přátele, kteří často právě díky setkání s Bohem v živém travňáckém společenství uvěřili. Byla to jedinečná doba. Ale nová svoboda s sebou přinesla i nové problémy: Jak změnit „polo-nelegální“ setkání za totality do legální organizace v rámci evropské byrokracie? Nebylo to vždy snadné.
IMG_0595
Kdo je nyní organizuje?
Akce organizuje spolek Setkávání. Snažíme se, aby se na přípravě podílelo víc lidí, protože službu chápeme v kontextu společenství. Spolu s manželkou vedeme tým mladých lidí, kteří připravují a vedou většinu akcí. Přijíždějí k nám na několik víkendů v roce, abychom u nás doma tvořili společenství a učili se pospolu prostřednictvím obyčejných věcí (společné vaření, úklid apod.) i skrze hluboké osobní sdílení a intenzivní biblické vyučování, co znamená zcela konkrétně následovat Pána Ježíše v našich životech. Snažíme se jim předávat to, co jsme dostali od Pána, aby to předávali dál, nejen na Travné. Takto mají mladí lidé možnost učit se spolupracovat, rozpoznávat a používat svá obdarování pro obohacení ostatních. Důraz týmu je na osobní růst, učednictví, společenství a službu.

Co je jejich podstatou a náplní?
Martin Buber řekl, že „všechen skutečný život je setkáním“. Chceme, aby naše akce byly příležitostí a místem, kde se lidé mohou setkat s Pánem Ježíšem tak reálně, že prostě nezůstanou stále stejní. Také chceme, aby se lidé skutečně setkávali spolu navzájem. Naše akce spojují praktické „Sola Scriptura“ s tvořivostí a společenstvím. Nechceme se jen učit o Bohu, chceme ho zakoušet a věřit mu. Na našich akcích se člověk setká jak s biblickým vyučováním, tak s prožitkovými programy, chválami, modlitebním řetězem, prací, společným vařením, stolováním, celonočními diskusemi, hlubokým sdílením.

Mají ekumenický rozměr?
Většina účastníků (asi 70 %) jsou evangelíci, zbývající část tvoří křesťané z různých církví, od více charismatických denominací přes evangelikály po katolíky. A samozřejmě i nevěřící a hledající. Tato rozmanitost je zároveň velkým obohacením i velkou výzvou – když se smíchají tak rozdílné tradice a názory.

Čím může setkání účastníky obohatit?
Na Travné se každý může cítit jako doma. Každý je vítán. Chceme, aby všichni měli pocit, že sem patří, mají své jedinečné místo uprostřed tohoto rozmanitého společenství. Snažíme se vytvářet prostor, kde se společně i jako jednotlivci setkáváme s Ježíšem a učíme se, co to znamená milovat ho a následovat. Právě tady, na konci světa, kde není mobilní signál, kde hluk a spěch všedního života je daleko. Naší nadějí je, že právě z takových setkání se můžeme vracet do svých každodenních životů připravenější žít víru naplno, ve svých rodinách, mezi přáteli, v církvi, ve společnosti.

Jak často se dům setkávání zaplní?
Během roku pořádáme šest až osm našich vlastních akcí. Po zbytek času je Dům Setkávání na Travné v krásných Rychlebských horách k dispozici za velmi příznivé ceny dalším, větším či menším skupinám – církvím, organizacím, školám, táborům, i k soukromým nebo rodinným setkáním.

Přijíždějí i nyní cizinci?
Kromě naší česko-americké rodiny, která se účastní většiny akcí, občas přijedou Norové nebo Němci, ale ne tak často jako dřív. Doufáme, že i to se v budoucnu změní a mezinárodní spolupráce poroste.

Kde se člověk dozví více informací, kdyby chtěl na Travnou vyrazit?
Naše webové stránky: www.travna.cz
Na facebooku: https://www.facebook.com/groups/42558845969/?fref=ts
Zájemcům o další informace rád odpovím, mohou kontaktovat mne osobně na e-mailu: info@travna.cz

Co dalšího kromě akcí na Travné Setkávání dělá?
Jedním z našich cílů je budovat partnerství s místními sbory a církvemi, které chtějí, aby jejich členové rostli ve víře. Chceme být pro místní sbory a církve zdrojem povzbuzení, duchovního občerstvení a podpory, nejen pro jejich členy, kteří jezdí na Travnou. V uplynulých letech jsme například dvakrát organizovali turné křesťanské hudební skupiny Rescued z mého domácího sboru z USA. Hráli mimo jiné na Sjezdu mládeže v Šumperku, učili několik písní na workshopu v Olomouci a koncertovali s gospelovým sborem Keep Smiling z Orlové, který vedou Štěpán a Lydie Jančovi (mimochodem také „staří Travňáci“).

Ptala se Daniela Ženatá