Petr Hlaváček: Kacířská univerzita

Kacířská univerzita(ČB 7+8/2014) Knih o dějinách české reformace u nás vychází v poslední době mnohem méně, než si její význam pro českou historii, ale i pro širší středoevropský dějinný kontext zaslouží. O to více je třeba přivítat stručný, ale obsažný slovníček významných osobností dvou století pražské utrakvistické univerzity 15., 16. a počátku 17. století, který napsali Petr Hlaváček, Jaroslava Hausenblasová, Zdeněk Mužík, Ota Pavlíček a který vydala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Kniha obsahuje 28 portrétů osobností, z nichž většinou všichni alespoň trochu známe jen Jakoubka ze Stříbra, Jana Rokycanu, Daniela Adama z Veleslevína, Johanna Jessenia či Jana Campana Vodňanského, o ostatních však – troufám si tvrdit – jsme většinou slyšeli buď jen jejich jméno, protože dalo název jedné z žižkovských ulic (Křišťan z Prachatic, Prokop Lupáč z Hlaváčova), anebo často vůbec nic. Namátkou uvádím jména: Jan Papoušek ze Soběslavi, Václav Šišmánek z Litomyšle, Adam Zalužanský ze Zalužan. Přitom ve všech třech těchto případech šlo o významné univerzitní rektory…

Začteme-li se do jednotlivých hesel, s velkým překvapením zjistíme, že většinou nešlo o osobnosti s jen omezeným místním vědeckým rozhledem, ale o vzdělance aktivně zapojené do celoevropských teologických a vědeckých diskusí a mající úzké vazby na celou západoevropskou kulturu a vzdělanost v přelomovém období pozdního středověku a raného novověku. Slovníček ukazuje, že pražská utrakvistická univerzita byla jedním z důležitých center tehdejšího evropského intelektuálního dění. Názorně je to vidět například na pozoruhodné osobnosti anglického reformního teologa a utrakvistického diplomata Petra Payna, který na pražské univerzitě propagoval učení anglického teologa Johna Wyclifa, podílel se na sestavení podrobného soupisu Wyclifových děl a opatřil jej detailním rejstříkem.
Kacířská univerzita
Kniha je opatřena velmi cennou výběrovou bibliografií k dějinám dvou století české utrakvistické vzdělanosti. Svou stručností a přitom nabitým obsahem může výborně sloužit každému, kdo se zajímá o českou reformační tradici.

Jan Šulc

HLAVÁČEK, Petr et al. Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622.
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013, 164 s.
ISBN 978-80-7308-481-3