Pro děti: Biblický zvěřinec – Slepice a kuřátka

slepice (2)(ČB 7+8/2014) Vy jste ale slepice! Maminko, že nejsme žádné slepice! rozčiluje se Anežka.

A proč nechcete být jako slepice? To přece není nadávka. Ke slepici se připodobňuje i Pán Bůh.
Ke slepici? To přece ne.
Znáš tu písničku o slepici a kuřátkách?
Myslíš Podvečer tvá čeládka? Té moc nerozumím.

Řeknu ti o jedné holčičce. Jmenuje se Maruška. Bylo to už dávno.

Je večer. Nářadí je uklizeno, zvířata jsou ve stáji, slepice v kurníku. Rodina se schází v kuchyni k jídlu. Dojedí chleba, do pijí podmáslí. Zůstávají sedět. Děti vědí, co přijde. Všichni sepnou ruce a začnou zpívat.  Podvečer tvá čeládka, co k slepici kuřátka k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. A pokračují. Všech dalších devět slok. Maruška se na zpívání moc nesoustředí. Dneska zase pozorovala kuřátka, je jim sotva pár týdnů. Dobře je od sebe rozezná. Zvlášť jedno je takové trochu jinačí. A vždycky někam zaběhne. Je zvědavé. Nechce se mu ke kvočně. Dneska večer ho nenašli. Dlouho chodila Maruška s maminkou po dvoře, ale kuřátko nikde. Však ono se najde zítra. Při písničce na něj Maruška myslí.

A našlo se? ptá se Anežka.
Nenašlo. Skončilo to smutně. Ráno z něj bylo na dvoře trochu peří.
Co se stalo?!
Asi nějaký pták. Možná káně nebo sokol. Přiletěl a kuře sebral.
To se mi nelíbí, zlobí se Anežka. Škoda že nešlo s ostatními do kurníku.
A jak je to s tou slepicí a Pánem Bohem?

   Pán Bůh nabízí lidem, že se o ně bude starat, chránit je. Jako slepice chrání pod křídly kuřátka. Pojďte se schovat. Je tady teplo, bezpečí. Ale kuřátkům se vždycky nechce. Večer je venku tak příjemně, proč bychom měli být u slepice pod křídly… Jako by Pán Ježíš byl na tom dvoře a viděl zaběhnuté kuře. Je mu ho líto, podobně jako mu bylo líto lidí, kteří si chtějí dělat všechno po svém a na Pána Boha se nespolehnou. On je ale do toho kurníku nepožene. To se musí rozhodnout sami.

Příště, když Anežce někdo nadá do slepice, otočí se k posměváčkovi a řekne:
To myslíte, že vás budu chránit a starat se o vás, kuřátka?
slepice
Slepice v Bibli
Počátky chovu drůbeže bychom našli v Indii, odkud se rozšířil do světa.
Ve Starém zákoně se dočteme, že se drůbež jedla na Šalomounově dvoře.
V naší české Bibli se o slepici píše jen dvakrát, v podobných textech synoptických evangelií Matouše a Lukáše, ekumenický překlad tam má slovo kvočna. Je to v Ježíšově nářku nad Jeruzalémem, resp. nad lidmi, kteří nestojí o Boží ochranu. Píše se tam: „kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!“ (Mt 23,37)
Kohout svým kokrháním upomenul Petra na to, že za jednu noc Ježíše třikrát zapřel. Podle hlasů kohoutů byla pojmenována třetí ze čtyř římských nočních hlídek. Říkalo se jí „kohoutí kokrhání“.
Schovat se pod křídla – to je obraz bezpečí. Najděte si to v žalmech 57; 17; 91. Pod Hospodinova křídla se přišla ukrýt taky moábská Rút (Rt 2,12).
Píseň Podvečer tvá čeládka (EZ 225) pochází ze začátku 17. století, známá je nejvíc jako „Broučkova modlitba“ z Broučků Jana Karafiáta.

Lenka Ridzoňová

Doporučujeme:
Pod článkem o zvířatech doporučujeme nějakou knížku, časopis nebo CD pro děti. Většinou je to bez souvislosti s článkem. Tentokrát vás odkazujeme na internet.
Máte-li k internetu přístup, navštivte stránky biblehrou.cz
Zde si můžete hrát a přitom se dozvědět (nebo si zopakovat) něco o knize jménem Bible. Jsou zde kvízy, hry, doplňovačky, křížovky a mnoho dalšího. Stránku připravuje poděbradský farář Martin Fér.