Diakonie ČCE slaví 25. výročí obnovené činnosti

Diakonie_logo(ČB 7+8/2014) V červnových dnech letošního roku jsme si připomněli čtvrtstoletí obnovené činnosti Diakonie. Po čtyřiceti letech totality a zákazu diakonické služby nastala v roce 1989 mírná změna v přístupu státu vůči církvím (ještě před listopadovou revolucí). Připravená skupina lidí v církvi, ochotných vytvářet vznikající organizaci a pracovat v ní, uspíšila obnovení diakonické činnosti, k němuž došlo již 1. června 1989. Během následujících 25 let se podařilo vybudovat velkou a silnou organizaci, jejíž pomoc má mnoho tváří a podob.

Z diakonické historie
„Služba chudým, nemocným či jinak potřebným byla vždy v životě církve věcí zásadního významu,“ připomněl ředitel Diakonie ČCE Petr Haška. Počátky institucionalizované diakonické práce v českých zemích se datují do roku 1864, kdy byl zřízen první farní stacionář pro děti v Krabčicích pod Řípem, kde je dnes známý diakonický seniorský domov. Později vznikala řada diakonických spolků, jež poskytovaly sociální, výchovné a zdravotnické služby, z nichž přímou předchůdkyní dnešní Diakonie ČCE byla Česká diakonie, založená roku 1903. Činnost spolků byla podstatně omezena druhou světovou válkou a zcela zakázána s nástupem totalitního režimu.
2DD
Změna poměrů a novodobé dějiny
Obnovení diakonické práce v evangelické církvi bylo vyvoláno podněty zevnitř církve, nebylo by však možné bez souhlasu rozpadající se totalitní moci komunistické státní správy. „Tento souhlas byl ústně vysloven 10. května 1989 a ještě týž den usnesla synodní rada zřízení Diakonie ČCE od 1. června 1989,“ vzpomíná první ředitel novodobé Diakonie Karel Schwarz.
Mezi službami, které Diakonie rozvíjela na začátku 90. let minulého století jako první, byly služby krizové pomoci v Praze, stacionáře pro děti s mentálním postižením, vznikající na různých místech republiky, založena byla také první střediska poskytující domácí péči o seniory a lidi se zdravotním postižením. Velkým úkolem bylo zpětné převzetí zestátněných domovů důchodců po čtyřiceti letech (Krabčice, Myslibořice, Sobotín). Tím byl položen základ programu pobytových služeb pro seniory. Později se Diakonie rozrostla o střediska působící v oblasti sociální prevence, jako nízkoprahové kluby pro děti a mládež, domy na půl cesty nebo azylové domy. Před deseti lety byl také otevřen první diakonický hospic.

Diakonie dnes
Dnes je Diakonie ČCE druhou největší nestátní organizací zabývající se sociálními službami a občanskou pomocí. Celorepublikově poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby – denně pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích ve více než 110 zařízeních po celé republice (střediska, speciální školy). Pracuje v nich přes 1500 zaměstnanců.

 

Pavel Hanych

25. výročí Diakonie chceme připomenout v sobotu 13. září 2014 na zámku v Myslibořicích. Program dne počítá se slavnostní bohoslužbou, vystoupením diakonických klientů i dalším kulturním programem. Podrobnosti najdete na www.diakonie.cz. Srdečně zveme!