Příručka pro nedělní školu. Církevní rok se potkává se školním

IMG_7307(ČB 7+8/2014) O tom, zda nedělní škola, setkávání dětí během nedělního dopoledne, školou je, nebo není, jestli tam jde o učení a získávání vědomostí, nebo jsou to spíš bohoslužby, se vedou dlouhé diskuse. O tom ale psát nebudu.

Ve většině sborů se nedělní škola o prázdninách nekoná a začínáme ji se začátkem školního roku. I pro nás, kdo do školy nechodíme, bývá rok přerušen letní dovolenou a září vnímáme jako nějaký začátek. Tak jsou i materiály pro nedělní školu připravovány na období školního roku. Letos bude tématem Církevní rok.
Naše církev pravidelně připravuje pro práci s dětmi pomůcky. Letošní příručka bude opět dostupná v tištěné verzi i v elektronické podobě. Primárně je určena pro nedělní školu, ale je samozřejmě možné ji použít i pro jiná setkání s dětmi, výuku náboženství apod.
Informace a inspiraci pro práci s dětmi najdete na webové adrese: katecheze.evangnet.cz

Z úvodu knihy:
V novém školním roce bychom vám chtěli nabídnout pro práci v nedělkách cyklus, který volně vychází z církevního roku.
V září, kdy se děti vracejí do škol, otevíráme otázku, co to je vlastně „učit se život“. Během října probíhají v našich sborech bohoslužby s díkůvzdáním za úrodu, čtyři úlohy jsou tedy věnovány našemu vztahu k přírodě, jídlu, darům. Listopad je napříč křesťanskými tradicemi spojen se vzpomínkami na zemřelé. Umírání, smrt a pohřeb jsou slova, která bychom před dětmi neměli vynechávat. Prosincovou a lednovou látku tvoří základní příběhy vánočního evangelia, ale také biblické texty o předpovězeném Mesiáši a podobenství o jeho novém příchodu. Pak vstupují církve do postního období, k samotnému postu patří podle nás diakonická témata, která bychom rádi vnesli i mezi děti. Dále jsou zas podrobně probírána zastavení v Ježíšově cestě na Golgotu a setkání učedníků se Vzkříšeným. Po Velikonocích navrhujeme několik příběhů o cestě evangelia do světa, o křtu, moci Ducha svatého. V červnu, čase předprázdninovém, bychom s dětmi rádi mluvili o nakládání s časem a o tom, co to je odpočinek.
Vědomi si toho, že v různých sborech začínají nedělní školy až uprostřed září, že některá setkání odpadnou, nenadepisujeme úlohy daty. Naopak jsme se snažili připravit návrhy shromáždění s dětmi i pro události, které se běžně do plánů nedostávají: den reformace, týden modliteb za jednotu křesťanů, den matek apod. Také velikonoční cyklus obsahuje více přípravek, než kolik je nedělí. Ponecháváme na zvážení těm, kteří nedělní školu ve sborech koncipují, které příběhy a která témata vyberou či zda vyprávění a nápady na aktivity využijí třeba při sborových odpolednech a jinde. První díl obsahuje rovněž návrh na rodinnou pobožnost o Štědrém dni.
Strukturou jednotlivých lekcí jsme se drželi rozdělení mezi tři věkové skupiny, na což přicházely loni kladné ohlasy. Velká pozornost je věnována návrhům na různé zpředmětňující aktivity.
Oproti předchozím létům obsahuje knížka také několik kapitol inspirací pro nedělky i pro prožívání církevního roku s dětmi. Staršovstvům navrhujeme, aby na začátku roku učitele nedělní školy ke službě při bohoslužbách vyslala, a tak je také v jejich službě podpořila. S tím souvisí rovněž promýšlení poslání těchto nedělek.
Rádi bychom poděkovali všem kolegům, že si našli čas a přípravy pro jednotlivá setkání dětí v nedělních školách zpracovali.

Lenka Ridzoňová, Ondřej Macek a Marta Sedláčková