Nový vítr v časopise Bratrstvo. Rozhovor se Šárkou Schmarczovou

 

Český bratr 2/2012.

Šárka Schmarczová (1976) je od ledna šéfredaktorkou časopisu pro mládež Bratrstvo, v jehož redakční radě předtím více než rok dobrovolnicky pracovala. Studuje Evangelickou teologickou fakultu, je matkou dvou dětí. Angažuje se v redakčních týmech časopisu Protestant a internetového serveru i-divadlo.


Co vás přivedlo k tomu, přihlásit se do výběrového řízení na šéfredaktorku Bratrstva?
Byla to výzva, která přišla v ten pravý čas. Už rok jsem byla členkou redakční rady a cítila jsem, že se musím posunout dál, a jsem ráda, že ta cesta vede přímo. Pracovní místo šéfredaktora //Bratrstva// bylo zřízeno na poloviční úvazek od ledna letošního roku.

Co pro vás znamená, že komise vybrala právě vás?
Nejdřív to byla radost a pocit, že když něco člověk něčemu věnuje, tak mu to Bůh nějak vrátí. Je to však hlavně úkol, který mě těší, a doufám, že ho zvládnu.

Co plánujete v časopise pro mládež změnit?
Chtěla bych časopis přiblížit mladým lidem vně církve a případně i ekumenicky otevřít. Začali jsme novou grafikou, která je veselejší a vzdušnější. Dalším krokem je vytvoření elektronické podoby časopisu.

Co je v Bratrstvu stále nosné?
To, co v jiných časopisech nenajdete, tedy rozhovory o víře a články o evangelících a křesťanství vůbec. A hlavně biblické úvahy. Jen pro dnešního mladého čtenáře je chceme víc zaměřovat k současnosti a budou kratší.

Nezní vám název časopisu Bratrstvo trochu archaicky?
Ano, máte pravdu, že zní trochu archaicky. O změně názvu jsme uvažovali a není vyloučená. Na druhou stranu je to název, který má u nás velkou a úctyhodnou tradici.

Jaké máte představy o spolupráci s dalšími církevními médii, jako jsou časopis Český bratr, webové stránky e-cirkev, web mládeže nebo sborové zásilky?
Určitě spolupráci na všech úrovních vítáme. Nyní jsme kupříkladu navázali spolupráci se střediskem rozvojové pomoci Diakonie ČCE. Prostor našich webových stránek máme v plánu nabídnout pro prezentaci církevních akcí, přispívat budou moci faráři, představitelé církve, ale rádi bychom spolupracovali třeba i s Evangelickou teologickou fakultou.

Co byste chtěla vzkázat čtenářům Českého bratra?
Chtěla bych hlavně pozdravit všechny naše bývalé čtenáře a požádat je, aby si nás alespoň v kostele prolistovali, a pokud budou mít chuť, napsali, jak se jim nové Bratrstvo líbí.

Ptala se Daniela Ženatá