YMCA: 170 let – a stále svěží!

ymca(ČB 7+8/2014) Začalo to 11. října roku 1821, kdy se v chudé rodině Williamsových v jihozápadní Anglii narodil nejmladší z osmi chlapců – George Williams. Veselý a vtipný, ale pro práci v rodinném hospodářství nepoužitelný. A tak byl poslán do vyučení ke kupci s látkami v Bridgewater. Setkání s křesťanskými spoluučedníky, kteří nekleli a nenadávali, ho ovlivnilo na celý život.

Stal se prodavačem, později úspěšným nákupčím. Na setkání s křesťany ale nezapomněl. Místo aby chodil s kumpány do hospody, scházel se s několika přáteli k pravidelné modlitbě a četbě Bible. Jejich láska a otevřenost dokázala brzy přivádět další. Časem třeba i majitele firmy, kde George pracoval, a s ním i další zaměstnance. I to mu bylo málo – v Londýně bylo příliš mnoho dalších, kteří potřebovali pomoc.
6. června 1844 založilo dvanáct mladých mužů v pokoji George Williamse Křesťanské sdružení mladých mužů. Jejich cílem bylo vést mladé lidi v Londýně a na celém světě ke Kristu. Hnutí se rychle šířilo do Evropy i dál. V srpnu 1855 se George Williams účastnil první světové konference Ymky v Paříži, kde byla založena Světová aliance YMCA a přijata Pařížská báze.
Za padesát let vyrostlo v hnutí na pět tisíc sdružení s půl miliónem členů. George Williams byl povýšen do šlechtického stavu, ale zůstal prostým křesťanem, jakým byl vždy. Na stěně jeho pracovny visela slova: Bůh především! Zemřel v roce 1905 a byl pochován v katedrále sv. Pavla.

Ymka v Českých zemích
YMCA (Young Mens Christian Association – křesťanské sdružení mladých mužů) je nejstarší a největší celosvětovou mládežnickou organizací na světě. Ve 119 zemích světa má asi 58 milionů členů.
Na našem území YMCA působila od druhé poloviny 19. století pod názvem „Křesťanský spolek mladíků“ nebo „Křesťanské sdružení mládeže“. Velmi významná byla její činnost v rámci Čs. legií v Rusku a vůbec v armádě. V té ukončila svoji činnost až na nátlak Francie, která v anglo-americké organizaci viděla ohrožení svého vlivu.
Tím silněji pracovala YMCA v civilní oblasti. Díky podpoře prezidenta republiky T. G. Masaryka a především jeho dcery Alice fungovala ve 14 městech, budovala rekreační střediska, zasloužila se o rozvoj odbíjené a košíkové, později i dalších sportů.
Svoji činnost musela přerušit v době druhé světové války a pak v roce 1951. Pokusy o obnovu v roce 1968 nebyly úspěšné, a tak byla za pomoci světové YMCA i pamětníků obnovena až v roce 1990 a oficiálně ustavena v roce 1992. Již tedy více než 20 let opět plní své poslání – usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla. To symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku. Zachovává si charakter křesťanské organizace, ale její aktivity jsou otevřeny všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností. Má 3,5 tisíce členů, ale jejích aktivit se účastní desetitisíce lidí.
husinec_DSC_6464
Jak žije Ymka dnes
Šíře aktivit YMCA je ohromná. Z těch pravidelných jistě stojí za zmínku Ten Sing (hudebně sociální program), ale vedle něj jsou tu desítky dětských a mládežnických klubů, zaměřených na činnosti výtvarné, hudební, divadelní, pohybové, přírodovědné, polytechnické, sportovní… Funguje zřetelně křesťansky profilovaný YMCA Skaut, manželská setkání (zaměřená na rozvoj manželského života), mateřská centra, aktivity pro rodiny i pro seniory, vzdělávací semináře a přednášky, informační centra, nízkoprahová centra a otevřené kluby, poradny… V jednotlivých kolektivních členech se pak může každý přidat k aktivitám zavedeným i velmi ojedinělým. Jen namátkou – sjetí vltavských jezů, s většími je možno přijít do skupin historického šermu či LARPu a s malými se pobavit při kuličkiádách či drakiádách. Pro muže YMCA organizuje rituál přechodu do zralé dospělosti i akce pro otce se syny. Uspokojí zájemce o biblické kroužky, leteckou modelařinu, korfbal, gospel, deskové hry i o intelektuální diskuse na víkendových retreatech akademické YMCA.

Světový festival a tábory
Loni v létě se do Prahy sjely tisíce lidí ze 70 zemí světa na YMCA Europe Love2Live Festival.
YMCA v ČR provozuje čtyři vlastní táborové základny: Masarykův tábor YMCA na Sázavě u Soběšína (rozdělen do tří samostatných táborů s kapacitou 98, 58 a 50 lůžek), táborovou základnu Vlčice v Jižních Čechách (pro 59 osob), táborovou základnu Veverská Bítýška (přibližně pro 40 osob) a táborovou základnu Pastviny v Orlických horách (asi 30 osob).

Evropská dobrovolná služba
YMCA je zapojena do mezinárodních programů. Již patnáctým rokem je vysílající organizací dobrovolníků v rámci Evropská dobrovolné služby. V rámci tohoto projektu loni vyslala dobrovolníky na Slovensko, ale třeba i do Turecka či Gruzie. Zároveň jsme i organizací přijímající – 3 dobrovolníci (z Ymky v Bělorusku, na Islandu a na Slovensku) působili u nás.
Díky Ymce je možno získávat zkušenosti při krátkodobé i několikaměsíční výpomoci v outdoorovém centru YMCA Lakeside, v hostelu v Oslu (Rønningen YMCA), v outdoorovém centru YMCA Greenhill (Severní Irsko), na táborech YMCA Romford (Anglie), na letních pobytech Youth Peace Network 2013 (Kanada) a mnoha dalších místech.

Jaroslav F. Pechar

Kolektivní členové YMCA v ČR:
YMCA Braník (Praha), Brno, YMCA DAP, Děčín, YMCA Familia, Hradec Králové, Husinec, Jindřichův Hradec, Klatovy, Letohrad, Liberec, Mělník, Neveklov, Oikumené – Akademická YMCA, Olomouc, Orlová, Ostrava, Ostrava-Poruba, Praha, Setkání, Strmilov, YMCA T. S., Třebechovice pod Orebem, Ústí nad Labem, Znojmo, Živá rodina

Důležitým dokumentem YMCA jsou tzv. Kampalské principy, které byly přijaty v roce 1973. Snaží se formulovat, co znamenají slova Pařížské báze pro práci YMCA v dnešním světě, neboť postupem doby se společenství otevřelo i ženám a dnes jsou zde navzájem spojeni křesťané všech konfesí a platí zásada otevřeného členství.

Principy zní takto:
•    Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.
•    Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění.
•    V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazovat čestnost, opravdovost a tvořivost.
•    Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které dokumentují rozmanitost a hloubku křesťanské zkušenosti.
•    Pracovat pro rozvoj celého člověka.