Povolání sborového kantora. Střešovický Matanjáš

JSch(ČB 7+8/2014) Známe evangelické šifry? Ve FS ČCE v P6 se sešli: CK, posluchači SCHEA a členové SECH, aby byli u povolání SK. ČB byl při tom!

Rtuť teploměru stoupá k číslu 40, nicméně ve Střešovicích se ke kostelu scházejí lidé. Je svatodušní neděle a z kostela se už od dvou hodin odpoledne ozývají hlasy zpěváků i hudebníků. A že jich není málo! Zkouší tu dohromady střešovický pěvecký sbor s členy Spolku evangelických církevních hudebníků (SECH), církevním kantorem (CK) Ladislavem Moravetzem a dalšími hosty. Pro toto odpoledne vzniklý sbor diriguje Jiří Schneider, který je spolu s ostatními členy SECHu absolventem tříletého Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA). A dnes odpoledne je slavnostně uveden do služby střešovického sborového kantora (SK). V pořadí se tak po Petru Běťákovi v Stříteži nad Bečvou a Martině Matuškové v Silůvkách stává v naší církvi již třetím sborovým kantorem.
Při bohoslužbách znějí kromě hlasů lidských také varhany, hoboj, klavír, basa a buben. Farář Pavel Pokorný káže o obcování svatých. Zažíváme je při hudbě i občerstvení po bohoslužbách.
DSC00778K čemu je ve sboru kantor? Seznam činností jemu svěřených je docela dlouhý. Stručně: pečovat o hudbu a zpěv ve sboru, o ty, kdo je provozují, i o hudební nástroje. Kantor spolupracuje s faráři sboru, může se například podílet na výběru vhodných písní nebo hudby pro bohoslužby. V našich sborech se většinou hodně zpívá a je to dobře. Zpěvem se mohou k bohoslužbám aktivně připojit všichni. Vedle Modlitby Páně je to často to jediné, co shromáždění sděluje nahlas. Hudba a společný zpěv v církvi má být pro všechny, nejen pro ty dobré či dokonce profesionály. Bohoslužby nejsou koncert. Je-li ale ve sboru dobré vedení zpěvu, je šance, že si dobře zazpívají i ti méně hudebně zdatní a naopak lidé vybavení hudebním sluchem přitom nebudou trpět.
V Bibli se o zpěvu a hudbě vůbec píše dost. Víme dokonce, jak se po návratu z babylonského zajetí jmenoval jeruzalémský sbormistr Matanjáš. (Neh 12,8)
Podle vidění Janova se zpívá i u trůnu Beránkova. „A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.“ (Zj 19,6)

Zpěv v kostele – to jsou modlitby, chvály, prosby. To je něco pro radost nám lidem a věřím, že i Pánu Bohu. Hudba a zpěv jsou dobré Boží dary. Ostatně, jméno Matanjáš znamená Boží dar.
Takže – děkujeme.

Lenka Ridzoňová