Hrajeme si s klubíčky – cvičíme si ručičky

P1250405(ČB 9/2014) V Českých Budějovicích se jednou týdně scházejí v kostele „Klubíčka“. Většinou přišly tři děti ve věku od tří do sedmi let. Společně s lektorkou Olgou Pikousovou vyráběly mimo jiné i „farářův talár“. Cílem výtvarného kroužku bylo zdokonalit si jemnou motoriku, zvyšovat schopnost kreativně řešit problémy, usnadňovat budoucí začlenění do školního kolektivu, vylepšovat si barevné a estetické cítění, nebát se vyjádřit svůj názor a prosadit se ve skupince vrstevníků.

P1250420Dítě se tvorbou učí nejen si zdokonalovat své prstíčky a koordinovat lépe pohyby, ale umět si rozfázovat určitý úkol, umět začít novou věc, umět v ní pokračovat, umět ji dokončit. Učí se snést miniúspěch i minineúspěch ve srovnání se svými spolužáky. Umět být spokojen se svým výrobkem a se sebou samým. Umět se soustředit na práci mezi ostatními dětmi. Není jedno, jestli děti vyrůstající v našem sboru mají, či nemají možnost se nejen s něčím krásným setkávat, ale i něco krásného vytvořit.

Myšlenka spět k něčemu dokonalému je v křestanství bytostně zakotvena. Je-li malé dítě od útlého dětství konfrontováno s pěknými věcmi, usnadní to jeho pozdější orientaci a nasměrování v životě. Solidarita a pomoc účastníků sobě navzájem je pak aplikací křesťanských principů do praktického života.

P1250409Vyučovací metody byly přizpůsobeny vývojové fázi myšlení dětí, tzv. myšlení „symbolickému“ a „názornému“ – mnohé pojmy a poučky je třeba nahradit příběhy, obrazy, představami. Děti často překvapily svou kreativitou, nápaditou asociací, neobvyklou aplikací naučených vět. Bylo cítit, že je jim v jejich malé skupině dobře.

Svými většinou velmi zdařilými výtvory potěšily sebe, lektorku, rodiče a občas i další členy sboru. To třeba v případě, když zdobily velikou papírovou „stovku“ pro člena sboru, bývalého faráře Josefa Veselého, který na jaře oslavil 100 let. Děti nadšeně spolupracovaly a s chutí se na konci se svým výrobkem chlubily svým rodičům.

P1250434„Klubíčka“ byla v českobudějovickém sboru letos novinkou. Doufám, že v příštím školním roce se nám podaří pokračovat i s dalšími kroužky.

Olga Pikousová