Svobodni v Kristu – Setkání křesťanů ve Vratislavi 2014

1 Hala století(ČB 9/2014) Na tři a půl tisíce křesťanů ze střední a východní Evropy se sešlo první červencový víkend v polské Vratislavi. Zněla zde polština, slovenština, němčina, maďarština, čeština, občas i jihoslovanské jazyky a angličtina. Zahájení se uskutečnilo v pátek v podvečer v hlavním dějišti setkání – Hale století.

Hlavním dnem setkání byla sobota. Souběžně se odehrávaly biblické workshopy, přednášky a semináře, program pro děti, koncerty pro mládež a fotbalový turnaj. Odpoledne vystřídala semináře diskusní fóra. Oživením všech programů bylo množství pěveckých sborů a kapel. Originálními úpravami skladeb oživil program například pěvecký sbor Echo ze Zlína pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze.

Pěvecký sbor Echo ze Zlína a manželé Moravetzovi

Pěvecký sbor Echo ze Zlína a manželé Moravetzovi

Spolu s partnery z Maďarska, Saska a Slezska debatoval na téma Reformace a svoboda referent pro ekumenu ČCE Gerhard Frey-Reininghaus. Současně v jiném sále se bylo možno účastnit debaty s pracovníky Diakonie a pomáhajících profesí, které se účastnil i ředitel Diakonie ČCE Petr Haška. Jedno z odpoledních fór s tématem Svobodni v Kristu moderoval náměstek synodního seniora Daniel Ženatý. Debatující reflektovali cestu svobody po roce 1989 v jednotlivých zemích střední Evropy.

Diskusní panel, moderuje Daniel Ženatý

Diskusní panel, moderuje Daniel Ženatý

V prstencovém koridoru Haly století se proplétalo množství zájemců tržištěm možností. Po celý den ve svých stáncích prezentovaly činnost nejrůznější církve, spolky, organizace a sdružení. Každý se mohl zastavit, prohlédnout si nabízené materiály a dozvědět se více od ochotných informátorů. Jak Českobratrská církev evangelická, tak Diakonie ČCE patřily k navštěvovaným místům. Kdo nechtěl v horkém dni debatovat ani procházet tržištěm možností, mohl se účastnit komentované prohlídky starobylé Vratislavi po stopách reformace nebo prokázat sportovní zdatnost ve fotbalovém turnaji.

Vrcholem setkání byly bohoslužby, které v podvečer přilákaly do hlavního sálu Haly století tři a půl tisíce účastníků. Liturgie s vícejazyčnými vstupy, kázání a modlitby se střídaly s pěveckým sborem mediků z místní univerzity. Vyvrcholením pak bylo vysluhování večeře Páně. Mocným zážitkem byl společný zpěv písní se stejným nápěvem, ale v různých jazycích.

Ekumenické bohoslužby v Hale století pro několik tisíc účastníků
Ekumenické bohoslužby v Hale století pro několik tisíc účastníků

Kolem Haly století pak je dostatek prostoru, kde měly svůj program děti. Atraktivní byla výtvarná, taneční a hudební dílna, vše oživovali klauni. Odvážlivci si mohli vyzkoušet jízdu zručnosti na invalidním vozíku. Ve večerních hodinách se skupinky účastníků sešly v centru města na některém z nabízených koncertů či jen tak při procházce městem nebo posezení na některé z četných zahrádek v teplém večeru.

Souběžně probíhal po celý den program pro děti

Souběžně probíhal po celý den program pro děti

V neděli se účastníci sešli naposledy – při závěrečných bohoslužbách v hlavní katedrále Máří Magdalény či v jiných kostelích. Česko-polské bohoslužby s připomenutím smrti Mistra Jana Husa na den přesně před 599 lety se konaly ve Stroužné, pohraničním sboru s německou i českou exulantskou historií. Polské a české kázání, večeře Páně, zpěv zlínského pěveckého sboru Echo a koncert Zelovských zvonků byly tečkou za Setkáním křesťanů 2014 a povzbuzením do dalších všedních dnů.

České bohoslužby ve Stroužné

České bohoslužby ve Stroužné

Z naší církve se do Vratislavi vypravilo více než 200 účastníků, k nimž patřili i účinkující ve třech pěveckých sborech, dvou mládežnických kapelách, informátoři na třech stáncích a další aktivně se podílející osoby. Dokonce jsme vezli s sebou také jedno křesťanské fotbalové družstvo. Cestu a pobyt účinkujících finančně významně podpořilo Česko-polské fórum, kromě něj nám s financováním dalších nákladů pomohl Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové a velkou podporu jsme dostali také z programu Kirchen helfen Kirchen z Německa.

Na shledanou v Budapešti 2016!

Daniela Ženatá (fotky autorka)