Přidejte se k nám! Krabice od bot 2014

krabice (6)(ČB 10/2014) V jednom štetlu začalo některým z jeho obyvatel vadit jednání žebráků – šnorerů. I dali hlavy dohromady, vymysleli rozumné řešení, které by problém vyřešilo, a vydali se za cadikem, aby jim je pomohl prosadit.

„Víš, rebe, ti žebráci nás obtěžují. Tak jsme si říkali, že bychom ustanovili fond, do kterého bychom všichni přispívali, a z něho by se peníze jednotlivým žebrákům rozdělovaly. Ti by nemuseli žebrat a my všichni bychom měli od nich pokoj.“
Cadikova odpověď však byla jiná, než si představovali. Položil jim otázku: „Víte, co bylo největším hříchem Sodomy?“
Po chvíli rozpačitého ticha pokračoval: „Vzpomínáte, jak tam ukamenovali dívku za to, že podala chleba hladovějícímu starci? Možná tam měli také fond, ze kterého se rozdělovala pomoc potřebným…“

Na tenhle příběh z Chasidských vyprávění od Martina Bubera si často vzpomínám, když přijde řeč na vztah Diakonie k církvi. Pro mnoho z nás je ulehčením, když víme, že Diakonie pomáhá potřebným a poskytuje jim služby na vysoké úrovni. Ale… nevytrácí se s vědomím „Diakonie to zařídí“ náš smysl pro solidaritu s těmi, ke kterým pomoc Diakonie nedosáhne?

Jednou z možností, jak náš smysl pro solidaritu podporovat a rozvíjet jej především u dětí, je projekt Krabice od bot. Jeho myšlenka je jednoduchá – děti doma v předvánočním čase vyberou hračky pro své vrstevníky z chudých rodin, zabalí je do krabice od bot a předají do sběrného místa, odkud krabice k těm patřičným dětem doputují a udělají jim radost.
krabiceV některých sborech se v minulém roce nespokojili s distribucí krabic přes sběrná místa a sami vyhledali potřebné rodiny, kde byly krabice od bot o vánocích zdrojem radosti. Například pro sbor ve Volyni byla účast na loňském ročníku Krabice od bot jedním z pomyslných odrazových můstků pro jejich vlastní projekt Adopce nablízko. V příštím čísle Českého bratra si projekty volyňského sboru představíme podrobněji.

Loni projekt Krabice od bot přinesl radost 1500 dětem z rodin ohrožených sociálním vyloučením. I vy nám letos můžete pomoci počet obdarovaných dětí rozšířit.

Marek Bárta, foto archiv projektu

Přidejte se k nám!

Říjen: vyhledání vhodných rodin – poradit vám mohou učitelky a učitelé ZŠ, dětské lékařky, sociální pracovnice
Listopad: sbírka krabic s dárky – po zkušenostech z loňska je nedostatek krabic pro kluky ve věku 13–14 let
Prosinec: distribuce krabic potřebným rodinám – přímo nebo prostřednictvím sběrných míst
Podrobnější informace a potřebné kontakty naleznete na www.krabiceodbot.cz.