Letní kurzy pro varhaníky

Marta Doubravová (9)(ČB 10/2014) Varhanický kurz se letos konal v Jimramově, na východním kraji Žďárských vrchů. V těchto utěšených končinách se naším tématem stala hudba jihoněmeckých a italských skladatelů období renesance a baroka.

Zasvěcený výklad v této oblasti nám podala Ester Moravetzová, která působí na konzervatoři v Kroměříži. Ochotně vysvětlovala, nač pamatovat při hře skladeb pocházejících z oné epochy, což jsme si také vyzkoušeli na kvalitních varhanách jimramovského evangelického kostela.

V čtení not kulatých i hranatých jsme vesele pokračovali v Olešnici. Zdejší historický nástroj prošel v nedávné době zdařilou rekonstrukcí a starobylé ladění spolu s ušlechtilou barvou jeho tónů dává ještě víc vyniknout kompozičnímu umu dávných mistrů.
Marta Doubravová (5)
Celocírkevní kantor Ladislav Moravetz na kurzu představil dvě publikace, které jsou ovocem jeho neutuchajícího úsilí a nadšení pro to, aby hudba, kterou se obracíme k našemu Pánu, byla rozmanitá, estetická a její poselství bylo zřetelné. Sbírka Zlínské sboropění, již jsme otvírali při pobožnostech, obsahuje širokou nabídku svěžích skladeb a aranžmá písní pro jedno- i vícehlasý zpěv, určených k nejrůznějším příležitostem. Chvalčovské miniatury 2 (novinka, k dostání v Kalichu) jsou zase naplněny praktickými a nápaditými předehrami, ale také doprovody, jejichž vkusná stylizace písním dopomáhá k tomu, aby vynikly a plnily v bohoslužebném zpěvu svůj účel.

Marta Doubravová (2)V podání samotného autora jsme si rádi vše poslechli, ať už se jimramovské kostely rozezněly zvukem písně 681 v duchu Figarovy svatby, nebo naléhavým preludiem k 42. žalmu, zakončeným zadumaným akordem „F dur s tymiánem“.
Velmi útulné ubytování nám poskytla ekologická farma Kadeřávek ve Věcově. Zde jsme se kromě jiného přesvědčili, oč je výtečnější domácí sekaná na talíři nežli ta varhanická, vznikající nerespektováním hudebních frází. Pobyt jsme zakončili exkurzí do ovčína.

Mám za to, že na varhanickém kurzu pořádaném manželi Moravetzovými si přijdou na své zkušení hudebníci, ale i církevní doprovazeči méně zběhlí a přihlášku v příštím roce mohu jedině vřele doporučit!

Jiří Zeman

K tomuto kurzu se váže báseň, kterou napsal Míra Kadeřávek z Jimramova:

Pocity žáka před varhanním kurzem

Moravetz se blíží,
svědomí mě tíží.
Zas jsem cvičil málo,
za ho… to stálo.
Přec lepší je s ním být,
než v temnotách se skrýt.