Kurz biblické animace v Marseille. Cizinci v Bibli i v dnešním světě

P1120948(ČB 11/2014) Na začátku září 2014 se konal týdenní kurz biblické animace, tentokrát v druhém největším francouzském městě Marseille. Tato setkávání mají již více než dvacetiletou tradici; každé dva roky se sjíždějí na různých místech zástupci Sjednocené protestantské církve ve Francii a Českobratrské církve evangelické, faráři i laici. Hlavním programem je biblická práce, letos jsme četli a diskutovali vybrané pasáže z Matoušova evangelia s přihlédnutím k tématu „cizinci v Bibli“. S prostředím, ve kterém jsme prožili celý týden, téma souznělo. Město Marseille obývá více než jeden a půl milionu lidí, mezi nimiž nalezneme zástupce všech národů žijících kolem Středozemního moře. Asi třetinu obyvatel tvoří muslimové.

Ekumenické společenství v multikulturním městě

I místo, kde jsme bydleli, bylo dobrou inspirací pro společné diskuse nad zvoleným tématem. Komunita Chemin Neuf je katolickou komunitou s ekumenickým posláním, počátek měla v Lyonu, postupně se rozšířila, dnes je zastoupena v 26 zemích. Své poslání vidí ve třech oblastech: v šíření evangelia, zvláště ve městech, v setkávání různých skupin a v práci s mladými lidmi. Středisko komunity je nedaleko marseilleské dominanty, baziliky Notre-Dame de la Garde. Měli jsme k dispozici zahradu posetou středomořskou flórou i faunou, s nádherným výhledem na moře. Jeho blízkost lákala ke koupání, třeba ještě před snídaní při východu slunce. Takový začátek dne je opravdu nezapomenutelný.

Do biblických textů nás uváděli dva novozákoníci, Jiří Mrázek z ETF UK v Praze a z francouzské strany Jean-Pierre Sternberger. Vybrané texty, nad kterými jsme vedli diskuse, nás prováděly od Ježíšova rodokmene přes příchod mágů z východu, uzdravení setníkova sluhy, uzdravení dcery kananejské ženy, roli Piláta u Ježíšova odsouzení až po Ježíšovo vyslání učedníků ke všem národům. Jakkoliv byla na počátku evangelia důležitá biologická návaznost v Ježíšově rodokmeni, zmíněné postavy prozrazují postupné prosakování zvěsti o Ježíši Kristu do pohanského prostředí. Uznávají Ježíše jako Krále či Spravedlivého, byť byli v očích izraelského lidu cizinci – „les étrangers“. Asi takoví, jako jsme byli my Češi ve Francii, byvše přijati jako bližní a přátelé.

Cizinci v biblických dobách a dnes

Bylo inspirativní nahlížet na známé biblické postavy jako na cizince; vyvstávaly nad tím otázky, které jsme si většinou do té doby nekladli. Například jaký význam má počet generací v Ježíšově rodokmeni, jak bychom charakterizovali zde zmíněné ženy-cizinky, proč cizinci (Pilát a jeho žena) přijímali Ježíše s větším pochopením než lidé z jeho okolí. Diskusím jsme se mohli věnovat dosyta jak v plénu, tak především ve skupinkách. Ty byly jazykově jednotné, Francouzi vytvořili dvě skupiny a Češi také dvě, a tak jsme mohli vesele debatovat bez tlumočení. Jelikož o některých osobách referuje Bible sporadicky až tajemně, někteří debatéři měli tendenci dorýsovat jejich osudy pomocí starých legend. Například jsme se dověděli, že mudrci, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíši, se nevrátili zpět na východ, odkud přišli, ale skončili v Kolíně nad Rýnem…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ostatně sama Marseille je s několika legendami spojena také. Podle jedné do místního přístavu připlula na lodi Marie Magdalena s Lazarem, Martou a Marií a zde se podíleli na šíření víry. Lazar se tam údajně stal biskupem, v této podobě ho můžeme vidět na hlavním oltáři v marseilleské katedrále.
Poslední večer přišla ke slovu animace, tedy oživení. Osoby a příběhy, které byly tématem našich diskusí, oživly ve scénkách, které každá skupinka připravila. Těžko se to popisuje, musí se to zažít. Přiznávám, že pod vlivem té úžasné kreativity jsem začal chápat dávné autory legend, kteří se snažili dovyprávět, co v Bibli zůstává neuzavřeno.

Mimo svět legend ovšem patří to, že jsme v Marseille prožili v milé společnosti krásný týden s bohatým programem. Za organizační přípravu a přijetí děkujeme našim francouzským přátelům a za překládání Katce Křivohlavé, Bernardu Martinovi a Věře Fichantové. Za dva roky se sejdeme u nás. Zveme a doporučujeme.

 za české účastníky Marek Zikmund