Naši žáci jsou tykadlem směrem k veřejnosti

EA(ČB 11/2014) Do dalšího školního roku v září 2014 vstoupily školy Evangelické akademie zároveň s vyhlášením celocírkevní sbírky pro školy. Vyhlašuje se jednou za dva roky. Předposlední, v roce 2012, vynesla školám 249 867 Kč. Letošní se ještě sčítá. Velmi dobře si uvědomujeme, jak vzácné finance od členů sborů. Nadační fond pro podporu církevního školství (NFPCŠ) spravuje a rozděluje. Solidarita evangelíků se školami je vysoká, spravované částky tvoří nejvýznamnější položku v darech našim školám. NFPCŠ každý rok předkládá synodu výroční zprávu s bilancí vynaložených prostředků na konkrétní projekty jednotlivých škol.

Těší nás také zájem zahraničních dárců ze spřátelených církví v Německu a Švýcarsku. Školy Evangelické akademie předkládají zahraničním partnerům projekty s žádostí o podporu právě v měsíci listopadu. Mohou používat prostředky k investicím na své vybavení, což jim státní dotace neumožňuje.

Pražské školy stojí před velkými změnami

V červnu 2014 schválilo 3. zasedání 33. synodu ČCE novou koncepci pražských škol Evangelické akademie, kterou předložila synodní rada. Cílem koncepce je vytvoření a rozšíření Evangelické akademie Praha – komunitní vzdělávání na jiném místě než nyní. Nová koncepce počítá se zakoupením budov nebo se stavbou budovy zcela nové. Vzhledem k obtížné komunikaci s nájemci v Praze 7 a v Praze 4, kteří zamezovali rozvoji našich škol a výhledově s pronájmy budov nepočítali, si už budovy v Praze nechceme pronajímat. Předpokládáme rozšíření vzdělávacích programů Bratrské školy – církevní základní školy a Evangelické akademie – Vyšší odborné školy sociální práce a Střední odborné školy. Bratrská škola se rozroste o dvě třídy mateřské školy a druhý stupeň ZŠ, ponechá si individuální vzdělávání. Evangelická akademie – VOŠ a SOŠ se v poslední etapě nové koncepce rozroste o čtyřleté evangelické gymnázium s jazykovou profilací pro ambicióznější studenty. Respektujeme zájem rodičů Bratrské školy, kteří chtějí své děti nechat vzdělávat ve stejném duchu jako dosud i na druhém stupni ZŠ a chtějí naší škole zachovat přízeň. Škola by měla být dopravně přístupná. Dvě školské právnické osoby s dvěma řediteli zůstanou.

Ředitelka Ústředí Evangelické akademie Martina Sklenářová

Ředitelka Ústředí Evangelické akademie Martina Sklenářová

Kde na to peníze vezmeme?

Nový koncepční záměr bude financován z prodeje budovy Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Černé ulici v Praze. Časový plán předpokládá zahájení provozu v nově rozšířené škole k 1. září 2016. V září 2017 se do dalších prostor nové školy přestěhují VOŠ a SOŠ. V září 2018 bychom rádi otevřeli evangelické gymnázium. Již teď přicházejí nabídky spolupráce rodičů i pedagogů našich škol. Začala koncepční práce na školských vzdělávacích programech pro Evangelickou akademii Praha – komunitní vzdělávání.

Proč taková změna?

Myšlenka rozšíření nabídky evangelického vzdělávání se opírá o několik pilířů. Prvním je malá kapacita pronajatých budov, ve kterých naše školy v Praze sídlí. Druhým je zájem rodičů, kteří by rádi nechali všechny své děti vzdělávat kontiunálně, což dnešní stav neumožňuje. Třetím je historický odkaz reformačního školství, které jsme předávali po generace s nadějí a láskou k vědění a vzdělávání. Máme na co navázat. Rozvoji evangelického primárního a sekundárního školství v Praze také nahrává prodej budovy ETF UK; získané finanční prostředky podpoří další vzdělávání.

Výhody církevních škol veřejnost dobře vnímá

Všechny naše školy přijímají děti s různým znevýhodněním i postižením. Běžně se u nás dětem dostává individuální péče. Rozšířenou výtvarnou činnost Bratrské školy bychom rádi obohatili o práci v dílnách a na pozemcích či ve skleníku. Mohou se rozvinout i specifické volnočasové aktivity jako například včelařství, školní orchestr apod. V našich školách se vzdělávají jak děti z církevního, tak necírkevního prostředí. Zachovat ve školách duchovenskou péči a rodinné klima je pro nás výzvou. Církevní školy jsou ve společnosti vnímány kladně. Jsou službou církve pro veřejnost. V místě vzniku nové školy chceme pokračovat v občanských aktivitách na komunální úrovni, spolupracovat s farními sbory a rodinami.

Rozvoj škol v Náchodě, Brně a Olomouci

Školy Evangelické akademie v Brně, Náchodě a Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci (KEA) sídlí momentálně v přátelských nájmech. Jejich další rozvoj bude spojen s menšími projekty. Například v Olomouci bychom rádi ve spolupráci s ředitelem KEA, Arcibiskupstvím olomouckým a naším novým školním kaplanem, spirituálem Alešem Wranou dokončili v příštím roce projekt podzemní kaple s malým komunitním prostorem a zároveň učebnou. Napříč školami očekáváme koncepční změny v předmětech Křesťanská nauka, Základy křesťanství a etiky. Žáci by mohli být v těchto předmětech hodnoceni na škále 1 až 3. Důraz bude přenesen na způsob zkoušení v malých skupinkách. Důležité budou tematické celky a přednášky, ze kterých bude žák připravovat v pololetí písemnou práci. Domníváme se, že křesťanství ve školním předmětu nese prostor pro diskusi, zamyšlení a radost. Předmět by měl obsahovat současné etické otázky v přijatelné formě i pro nejmenší žáky.

Postupně budeme čtenáře informovat o dalším vývoji ve školách Evangelické akademie, protože vzdělávají „naše děti“ a jsou komunikačním nástrojem v kontaktu s veřejností.

Martina Sklenářová, ředitelka Ústředí Evangelické akademie