600 let podobojí: Víno své výborné pít mi dej

DSC_0493(ČB 11/2014) Od letošního březnového čísla jsme se v Českém bratru setkávali s příspěvky ke kulatému výročí obnoveného vysluhování podobojí – chleba a vína všem bez rozdílu. Kalich byl před šesti sty lety symbolem náboženské důstojnosti, dnes se stává symbolem ekumenického smíření a překonávání předsudků. Na průběh celodenních oslav na sedmi místech v centru Prahy v neděli 12. října pojďme nahlédnout v obrazové reportáži.

DSC_7120Slavnostními fanfárami trubačů z uskupení Consonare to vše začalo. Bohoslužby v Betlémské kapli byly vedeny podle liturgie obvyklé v Českobratrské církvi evangelické, večeře Páně v duchu pobídky „pijte z něho všichni“ podle zvyklostí Církve československé husitské.

DSC_7131

Kázání seniora Romana Mazura bylo teologicky fundované a pro posluchače velmi sdělné. Ve čtyřech obrazech přiblížilo kalich a přijímání z něj. Jako pozvání pro všechny při Ježíšově poslední večeři s učedníky, podávání chleba a vína v prvotní církvi, boj o kalich v době reformace a nakonec vyznání neschopnosti křesťanů sjednotit se u přijímání chleba a vína dnes. Při nejednotném postoji však můžeme vyhlížet budoucnost s nadějí.

O prostor v historické kapli se dělili sedící i stojící, faráři i laici, dospělí i děti, zahraniční hosté, televizní štáb, který zajišťoval přímý přenos, pěvecký sbor Semináře církevní hudby pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze i známá skupina Spirituál kvintet. A to se ještě chumel lidí tísnil před vchodem, aby z reproduktorů sledoval alespoň „audio verzi“ dění uvnitř.

DSC_7115

Po poledni se účastníci oslav rozptýlili po několika kostelích v centru Prahy, Evangelické teologické fakultě a Ovocném trhu, kde probíhaly další části bohatého programu: koncerty, debaty, přednášky, kreativní dílny pro děti, divadlo Víti Marčíka a v podvečer vystoupení Spirituál kvintetu.

DSC_7239Ovocný trh lemovaly stánky s nabídkou křesťanské literatury, výrobky diakonických středisek i s benefičním prodejem jihomoravského vína. Náhodní kolemjdoucí si mohli odnést propagační materiály a informace o naší církvi. Mnozí se zastavovali s otázkou: Co se tu slaví? A kdo vlastně jste?

Foto – stánky
Foto – Ovo trh(4)

V kostele sv. Michala v Jirchářích zazpíval pod vedením Viktorie Dědečkové pěvecký sbor Jeroným z prvního pražského žižkovského sboru. Hana Tonzarová z CČSH dirigovala zase sbor Jakoubka ze Stříbra. Nejen husitské chorály pak zazpívaly oba sbory spojené pod střídavým vedením obou dirigentek.

DSC_7193V důstojné atmosféře historického kostela u Martina ve zdi se konal koncertní pořad pod vedením Ladislava Moravetze se svátečním slovem k tématu podobojí z úst synodního seniora Joela Rumla. Vše přenášel živě Český rozhlas. Následovalo představení nové publikace Pijte z něho všichni o kostele u Martina ve zdi a její prodej za výhodnou cenu v tento mimořádný sváteční den. (Upoutávku si můžete přečíst v rubrice Slovo.)

Závěrečnou tečkou za oslavami byla bohoslužba slova pro mládež a zahraniční účastníky, při níž kázal préses Porýnské evangelické církve Manfred Rekowski za účasti ekumenických hostí včetně koncelebrantů z římskokatolické církve a bratří z Taizé. Závěrečné požehnání se neslo v duchu smíření a naděje, že jednou budeme stát sjednoceni i u chleba a kalicha.

DSC_7296

Daniela Ženatá a Gabriela Fraňková Malinová, foto autorky, Benjamín Skála a Gerhard Frey-Reininghaus