Otázka na tělo: Co se vám líbí na židovství?

otázka(ČB 11/2014) 

Jana Křížová, metodistická kazatelka
Líbí se mi, jak jsou židé houževnatí.

Miloš Hübner, farář a senior
Nezdolnost. Židé se vědomě v dějinách zařadili mezi „nepřizpůsobivé“ a tak se s nimi i zacházelo. Nicméně přežili všechno.

Zdeněk R. Nešpor, historik
První, co mě napadá, je vytrvalost, možná až zarputilost, s níž židé vždycky dokázali obstát, navzdory tvrdému útlaku okolí. Pokud tomu ale budeme říkat zarputilost, myslím to v dobrém, a především – bylo to pro dobrou věc.

Alžběta Matějovská, studentka teologie
Určitě se mi na židovství líbí ta část tradice, kterou smíme nést. To že z něj vzešel Ježíš Kristus, Pán a Spasitel všech křesťanů. Líbí se mi poznávat pozadí židovské kultury. Navštěvovat synagogy, židovské domy, specifické svými architektonickými prvky. A také mám ráda mnohé židovské autory, kteří se svými díly snaží židovskou identitu obnovit.

Mikuláš Vymětal, farář a aktér křesťansko-židovského dialogu
Tolerance, pluralita, dlouhodechost, budování virtuálních světů z Tóry…