Diakonie Krabčice oslavila 150 let společné pomoci bližním

Diakonie_logo(ČB 12/2014) Krabčická Diakonie prošla za dobu své existence mnoha proměnami. Letošní oslavy vzbudily velký zájem a do krabčického kostela, kde se část oslav konala, se tak sjelo množství gratulantů.

Od péče o dítě až po seniory
Historie Diakonie Krabčice víc než dobře naplňuje motto letošního významného výročí – „150 let spolu pro člověka“. „Se začátky je nedílně spjat farář Václav Šubert – právě díky němu vznikla první diakonická organizace v Česku a v samotných Krabčicích byla roku 1864 založena opatrovna pro děti. V průběhu času se však působnost rozšířila a vznikl soukromý evangelický dívčí vychovávací ústav s dívčí školou,“ vypráví ředitel krabčické Diakonie Aleš Gabrysz. Šlo o ojedinělý počin, který nemá v českých zemích obdoby: cílem bylo rozvíjet šíření české vzdělanosti, českého jazyka a posilování národní identity na křesťanských protestantských základech. Následující léta znamenala pro ústav i jeho službu značný rozkvět.

Velmi radikální změna přišla s rokem 1954, kdy se z ústavu stal domov odpočinku ve stáří. Od roku 1959 do roku 1991 pak byl domov ve správě okresu Litoměřice, byť zůstal nadále majetkem církve. Provoz Domova v Krabčicích pod správou Českobratrské církve evangelické byl slavnostně obnoven 1. září 1991 a bylo zřejmé, že koncept péče je potřeba zásadně inovovat. „Náš domov patří mezi zakládající členy České Alzheimerovské společnosti (ČALS), a to zejména díky osobě Pavly Krejčiříkové Hýblové. Poskytujeme poradenské služby a organizujeme tzv. Pomerančový týden, kdy veřejnosti předáváme aktuální informace o Alzheimerově nemoci,“ popisuje nastoupený směr Aleš Gabrysz.

IMG_7653Atmosféra domova i specializovaná péče
„Slavnost k 150. výročí navštívilo přibližně 200 návštěvníků, což nás velmi mile překvapilo, stejně tak zájem o prohlídku Domova,“ říká Aleš Gabrysz. Návštěvníci si pochvalovali zejména velmi příjemnou atmosféru, usměvavé tváře a domácí pohodu. Specializované Vážky – certifikovaná oddělení pro péči o lidi s Alzheimerovou nemocí pak vzbudily kladné ohlasy zejména u odborné veřejnosti. Vážka v rodinném domě předčila očekávání mnohých, atmosféra rodinného domu je prostě nenahraditelná.
Během oslav přivítalo krabčické středisko Diakonie ČCE celou řadu hostů. „Velmi si vážím návštěvy vedení Diakonie a církve, které napomohly a napomáhají rozvoji naší práce. U příležitosti tohoto výročí jsme ocenili významné osobnosti, které mimořádně přispěly rozkvětu naší práce, například paní profesorku Helenu Haškovcovou, významnou autoritu v oblasti etiky, jež se zasloužila o rozšíření diskuse o tématu posledních dnů života. Formovala svými podněty své žáky, kteří se na rozvoji krabčického střediska podílejí. Doktor Karel Schwarz se zasadil o znovuobnovení činnosti Diakonie ČCE a vlastním odhodláním a nasazením přispěl k převzetí střediska v Krabčicích zpět pod Diakonii a z pozice ředitele Diakonie v ČR podporoval její proměnu ve špičkový Domov. A v neposlední řadě bych chtěl zmínit paní doktorku Milenu Černou, ředitelku Výboru dobré vůle, jež se ze své pozice, ale i v jiných grémiích podílela na rozvoji a zvyšování kvality sociálních služeb,“ říká ředitel Gabrysz. Nechyběli také hosté ze zahraničí, například z partnerské Diakonie Bautzen.

Velké plány a člověk stále na prvním místě
Před závěrečným koncertem chrámového sboru byly také představeny plány, kam se chce krabčická Diakonie dále ubírat. „Prioritou je udělat vše pro to, abychom stále zvyšovali komfort bydlení a dbali našeho trvalého profesionálního růstu. Vede nás odkaz zakladatelů, nicméně bez investic do „hotelové“ části našich služeb nebude možné držet krok s požadavky klientů. Historické budovy budeme citlivě rekonstruovat, abychom jedinečnou atmosféru neznehodnotili necitlivými úpravami. V bezprostřední budoucnosti rozšíříme park co nejblíže k ubytovací části. V doteku s přírodou vidíme veliký přínos pro budování domácího prostředí,“ shrnuje velké plány ředitel Gabrysz.
Oslavy tohoto významného výročí budou pokračovat v průběhu následujícího roku. „Rádi bychom s tímto významným jubileem spojili veškeré kulturně společenské aktivity – společenský ples, výstavy, na léto koncert amerického sboru. Vedle konkrétních akcí bychom rádi veřejnosti předkládali i tabuizovaná témata církevního poskytovatele sociálních služeb a jeho významu ve společnosti, ale i těžší oblasti, jako je obecně postoj ke stáří či Alzheimerově nemoci a umírání samotnému. Zároveň chceme i nadále budovat domov pro naše rodiče a jedinečnost každého člověka dál klademe na první místo,“ uzavírá Aleš Gabrysz.

http://krabcice.diakonie.cz/