Miloš Vavrečka: Třináctá komnata

Vavrečka(ČB 1/2015) Autorova poezie je slovem k duši. Povznáší a přináší radost. V Třinácté komnatě jsou vyzpívány společenské, duchovní i osobní proudy člověka dneška. Nenechá vás na pochybách o inspiraci a kouzlu slova. Tato sbírka veršů zasáhne, pojmenuje, otevře a poodhalí. Patrné je autorovo zakotvení v biblické tradici; působí jako farář v evangelickém sboru v Zádveřicích.

Třináctá komnata

Komnatu svědomí,
s vědomím,
že jsem doma,
otvírám.

Kdykoliv se vracím,
moji tažní ptáci bijí
na poplach.

Tř_komUž nepoletím.

Komnaty se mění
jako adresy,
pouze třináctá
není popsána,
nemá okvětí.

Než nám občas poví,
co jsme zač,
na které plujem lodi,

zda to za to stojí
bydlet v předpokoji.

Sesbírám všechna díkůvzdání,
co jich pro mne bylo k mání.

Uchopím vlastní prstoklad
a začněte se ptát.

Ve všech těch slovech před vámi
třináctá
je vyznáním.

VAVREČKA, Miloš. Třináctá komnata. Zádveřice, 2014. 147 s.
ISBN 978-80-260-6820-4