Jak se u nás pracuje lidem z nových zemí EU?

Diakonie_logo(ČB 1/2015) Češi si již zvykli na to, že práci, kterou sami dělat nechtějí, často vykonávají cizinci. Donedávna to byli hlavně lidé z Ukrajiny, ale vzhledem k obtížnosti získávání víz a po vstupu nových zemí do EU je na mnohých těchto místech vystřídali pracovníci z Rumunska a Bulharska, kteří u nás mohou pracovat bez jakéhokoliv omezení. Tato práce probíhá často mimo pozornost veřejnosti; ve skladech, na polích, v továrnách, na stavbách apod.

Není jasné, kolik takových zaměstnanců u nás působí, protože neexistuje přesná evidence; mluví se však o tisících. Jaké jsou pracovní podmínky těchto lidí, které k nám i do dalších zemí EU často žene chudoba, vysoká nezaměstnanost v jejich zemi či výdělky, za které tam nemohou své rodiny uživit? Na zodpovězení těchto otázek se soustředil výzkum Diakonie ČCE – Střediska celostátních programů a služeb (dále SCPS), který zjišťoval pracovní podmínky rumunských, bulharských a moldavských pracovníků, pohybujících se převážně na špatně placených pracovních pozicích.

Co z dotazníků vyplynulo?
Získali jsme informace z dvou set dotazníků, v nichž měli respondenti na základě 20 dotazů popsat způsob vyhledávání práce v Čechách a pracovní podmínky, se kterými se setkali. Více než sto třicet dotazníků vyplnili respondenti, které kontaktovali naši terénní pracovníci. Jednalo se vesměs o zástupce manuálních profesí. Zbylé dotazníky byly vyplněny elektronicky, přičemž šlo mnohdy o lidi vzdělanější a na lepších pracovních pozicích. Tento rozdíl je ve výzkumu reflektován a poskytuje zajímavé srovnání pracovních podmínek obou skupin.

logo_esf

Mezi hlavní poznatky z výzkumu patří skutečnost, že dvě třetiny respondentů se potýkaly s pracovněprávními problémy. Šlo zejména o potíže při vyplácení mzdy, placení dodatečných poplatků pracovním agenturám, o podmínky na pracovišti, špatné ubytování, slovní i fyzické násilí apod. Často respondenti zmiňovali obtížně splnitelné pracovní normy, nastavené tak, že reálné výsledky neodpovídaly těm slibovaným. Norma se také často v průběhu práce měnila. Daleko častěji než u agenturních zaměstnanců se obtíže vyskytovaly u těch, kteří byli zaměstnáni přímo zaměstnavatelem. V poslední otázce byli respondenti vyzváni, aby navrhli, jak by se mohlo jejich postavení v ČR zlepšit. Odpovědí byly návrhy na větší zapojení institucí, které by migrantům pomohly domoci se jejich práv (ambasády, inspektoráty práce, policie, nevládní organizace). Opakovaně se objevoval požadavek ověřit si někde českou legislativu a práva a povinnosti pracovníků na trhu práce. Jako reakce na vlastní negativní zkušenosti zaznívaly návrhy na větší regulaci činnosti agentur práce a upozornění na hrubé porušování práv ze strany některých agentur.

Jak nebýt obětí
Závěry z výzkumu chceme použít pro tvorbu preventivních materiálů, ale měly by být rovněž impulzem pro podle nás velmi potřebnou diskusi o větší kontrole pracovních agentur, o kompetencích úřadů a inspektorátů práce a dalších orgánů na poli zaměstnávání cizinců.

Diakonie ČCE – SCPS pracuje s oběťmi obchodování a vykořisťování na trhu práce. Pro migranty je velmi obtížné získat relevantní informace o českém pracovním trhu ve svém jazyce. Tento fakt kromě jiných přispívá k tomu, že jsou snadno vykořisťovatelní. Na tuto situaci reagujeme projektem zaměřeným na zvýšení informovanosti potenciálních pracovních migrantů do České republiky, přičemž předkládaná zpráva je jedním z výstupů projektu. Na informačním a vzdělávacím modulu naleznou potenciální pracovní migranti ve svém jazyce informace o českém pracovním trhu, pracovních právech a povinnostech, ale i rizicích a nebezpečích, se kterými se u nás mohou setkat, a návody, jak problémům předejít či jak je řešit. Tento jednoduchý e-learning bude dostupný na pracovních serverech i webových stránkách spolupracujících organizací v zemích původu migrantů. Bude doplněn o klasické informační nástroje (letáky, brožurky apod.).

Práci střediska celostátních programů a služeb Diakonie ČCE financují vedle místních zdrojů také sdružení německých církví (Kirchen Helfen Kirchen/ Brot für die Welt ) a švýcarská organizace HEKS. Celá zpráva z výzkumu je k dispozici na adrese http://scps.diakonie.cz/

Zdroj: http://scps.diakonie.cz/