Nápady na činnosti: Děti a postní období

IMGP5300(ČB 1/2015) Zamyslete se s dětmi nad postním obdobím. Začíná Popeleční středou, letos 18. února. Je to doba příprav na velikonoce, podobně jako je advent přípravou na vánoce. Když se chystáme na vánoce, víme, jak na to: pleteme adventní věnce, uklízíme, pečeme, posíláme vánoční přání, dekorujeme, zajdeme na vánoční koncert a přispějeme do vánoční sbírky pro nemocné děti…  Vše chceme do vánoc stihnout. Před velikonocemi se dá taky stihnout ledacos. Co si takhle uklidit ve vztazích? Co takhle udělat si místo „vánoční“ atmosféry „velikonoční“? 

Co můžeme s dětmi dělat v postním období?
Mluvit o postu, přemýšlet, co by mohly omezit, čeho se zříci (televize, Facebook, počítačové hry, hádky se sourozencem, sladkosti, chipsy…)

Uspořádat postní sbírku. Ušetřené peníze donést do společné pokladničky. Učitelé mohou jít příkladem!

Uspořádat postní večeře. Vhodné pro rodiny s dětmi nebo celý sbor. Nejde o gurmánskou záležitost, ale o společenství u stolu, případně další přesah. Večeře může být s tématem chleba a ryb: domácí chléb či pečivo, rybí pomazánka, salát, ovoce, polévka… Při večeři může proběhnout sbírka („Dejte tam tolik, kolik jste ušetřili za večeři doma.“) K večeři můžete pozvat spřátelené rodiny, kamarády. Povedlo by se vám pozvat i rodiny nebo děti sociálně slabé či vyloučené? Večeři lze spojit s výtvarným programem pro děti.Výrobky můžete obdarovat starší členy sboru.

Je možno připojit se ke sbírce Diakonie pro ženy v Etiopii nebo si vybrat jiný, vám blízký účel.

bohoslužby pro malé a velké 6.11.2011 037

Mluvte s dětmi o utrpení ve světě i ve vašem okolí. Vyberte si nějaké téma a zahrnujte ho během postu do přímluvných modliteb. Můžete děti zapojit do přípravy přímluvných modliteb při bohoslužbách.

Máte biblické postavičky? Zkuste s dětmi vytvořit do kostela pašijovou scénu.
Naplánujte výlet k zachovalé křížové cestě. Projděte s dětmi jednotlivá zastavení. Zazpívejte nejdříve pašijovou a nakonec velikonoční píseň. (Inspirace „Křížová cesta pro děti“ na www.deti.vira.cz)
Další nápady najdete v úvodu katechetické příručky Církevní rok   (www.katecheze.evangnet.cz)

Nápady pro celý sbor:
Uspořádejte sederovou večeři (viz například www.coena.cz/srv/stahnout?soubor=39)
Pobožnosti se zpěvy z Taizé (v knize Zpěvy a modlitby z Taizé najdete mj. návrhy na sedm postních sejití).