Liturgické zahájení Roku mistra Jana Husa

Husův rok(ČB 1/2015) V neděli 7. prosince 2014 se v pražském evangelickém kostele u Martina ve zdi konal adventní večer k zahájení Roku mistra Jana Husa. Kromě představitelů Českobratrské církve evangelické (ČCE) a Československé církve husitské (CČSH) se liturgické slavnosti účastnila řada hostů z ekumenické a veřejné sféry.

Večer zahájil synodní senior Joel Ruml zamyšlením nad symbolikou zahájení a Lia Valková, synodní kurátorka ČCE, společně s Janou Krajčiříkovou z CČSH pronesly slovo k _DSC0824symbolům na téma „Bible a kalich“: „Přinášíme Bibli, která byla pro Jana Husa zdrojem víry, poznání a přesvědčení. Poslyšme výzvu z jeho dopisu, který psal svému žáku mistru Martinovi z Kostnice v roce 1415: „Rád čítej Bibli a zvláště Nový zákon, a kde nechápeš, ihned utíkej se k vykladačům, dokud je míti můžeš“ (Mareš, s. 226–227) Přinášíme kalich, který je znamením svátostné hostiny s Kristem. Hus ve svém dopise nejmenovanému knězi na podzim roku 1414 vyslovuje své povzbuzení: „Napomínej k vyznávání víry a přijímání podobojí způsobou těla a krve Kristovy, aby ti, kteří z hříchů svých opravdové pokání byli učinili, tím častěji k přijímání přistupovali.“ (Mareš, s. 240)

Následovalo představení loga Husovských slavností a Roku mistra Jana Husa a společné prohlášení Joela Rumla a Tomáše Butty, patriarchy CČSH, zakončené prosbou: „Prosme Boha, aby připomínání této osobnosti našich dějin a Kristova svědka bylo k duchovnímu užitku, k porozumění a sblížení mezi lidmi a národy a k životu víry ve Světle, které k nám přichází v Ježíši Kristu.“

Přítomné pozdravili kardinál Miloslav Vlk a biskup František Radkovský. V jejich řeči zaznělo slovo o uzdravení společnosti evangeliem a opakovala se myšlenka, že by Jan Hus neměl společnost a církve rozdělovat, ale spojit. Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký zdůraznil dědictví Jana Husa pro Prahu 1. Dále přítomné pozdravili také předseda Ekumenické rady církví v ČR Daniel Fajfr a prorektor Univerzity Karlovy Jan Royt.

_DSC0866

V roce 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa se těšíme na spoustu akcí, které vyvrcholí dvoudenním festivalem v centru Prahy – Husovskými slavnostmi 2015.

e-cirkev/DaZ