Rok mistra Jana Husa a Husovské slavnosti

Logo_Husovske-slavnosti-02(ČB 1/2015) V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně-kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.

Ve středu 3. prosince 2014 se v Praze konala tisková konference k zahájení Roku mistra Jana Husa a Husovských slavností 2015. Českobratrskou církev evangelickou zastupoval Joel Ruml, synodní senior ČCE, Martin Kocanda, vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře ČCE a Gerhard Frey-Reininghaus, náměstek pro vnější vztahy ČCE a předseda Komise pro církevní výročí ČCE. Za Československou církev husitskou promluvil její patriarcha Tomáš Butta a Hana Tonzarová, předsedkyně komise CČSH pro jubilejní rok 2015.

Husovské slavnosti 2015 jsou vyvrcholením Roku mistra Jana Husa, projektu, na kterém spolupracují Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská na základě dohody uzavřené v roce 2013. Tomáš Butta uvedl, co obě církve od podpisu dohody již společně připravily.
„Oslavy chystají obě církve společně, koordinují je, aby jim daly ušlechtilou fazonu,“ řekl Joel Ruml. „Vyjdou monografie, které zachytí život mistra Jana. Připomenou jeho odkaz a záleží na tom, jak jej uchopí. Je potřeba, abychom si uvědomili, že končí doba nároků a že druhým můžeme něco dát, když se něčeho vzdáme. Evropské civilizaci je potřeba vrátit dech a perspektivu…“
Martin Kocanda informoval o založení spolku Husovské slavnosti 2015, který bude sloužit komunikaci se třetími stranami. Rovněž seznámil média s logem autora Petra Kincla, na kterém Hus drží kalich a Bibli – symboly reformace.

Vyvrcholením slavností bude řada duchovních a kulturních počinů od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuse. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Na Ovocném trhu bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště, včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích pěti církví proběhne poutnický program.

DSC_6711

Gerhard Frey-Reininghaus sdělil, že akce budou nejen církevní, ale pro širokou veřejnost českou i mezinárodní. Přijedou hosté z Evropy, Korey i USA. Hudební program zahájí Moravská filharmonie hudbou ze zemí, pro které byla reformace důležitá. Vrcholem programu bude ekumenická bohoslužba pod širým nebem, zakončená scénickým oratoriem Richarda Pachmana Mistr Jan Hus.
„Kromě hudebního programu jsou připraveny vstupy mluveného slova,“ řekla Hana Tonzarová. Herci budou číst texty mistra Jana Husa, husitologové vystoupí v panelových diskusích i rozhovorech.

Na 9. až 11. dubna 2015 je připravena mezinárodní teologická konference.
Obě církve chystají tematické publikace. ČCE vydala brožuru Na každý den, obsahující citáty ze spisů mistra Jana Husa. CČSH chce zase v obrazové publikaci seznámit s Husem mládež.
Oslavy se nesoustředí jen do Prahy; ve všech regionech se budou konat slavnosti stejně jako jiné roky. V Husinci se rekonstruuje Husův památník, který převzala do své správy CČSH. Oslavy tam budou proti předchozím rokům rozšířenější.
Česká národní banka vydá k 600. výročí upálení mistra Jana Husa pamětní zlatou minci.
Více k oslavám na www.nase-reformace; www.hus2015.cz; hus@slavnosti2015.cz a na poslední straně obálky tohoto časopisu.

Gabriela Fraňková Malinová