Český bratr 1/2015. Moderní doba: „Na kanapi“

Úvodník

Nové věci v novém roce

V roce 1924, tedy až šest let po vzniku Českobratrské církve evangelické, rozhodl synod o zřízení časopisu Český bratr. Jeho úkolem mělo být: „sloužit celé Českobratrské církvi evangelické, podávat obraz jejího života, přinášet zprávy o jednání církevních orgánů, všímat si náboženského života a práce jiných církví a náboženských společností a věnovat pozornost kulturním otázkám.“ Od prvních ročníků se časopis zejména graficky dost změnil, ale jeho poslání je naplňováno víceméně stále. Přináší tematické články, povzbuzení i kritiku, recenze a upoutávky, odráží dění v církvi i společnosti.

Cyklus Moderní doba, ve kterém jsme si všímali hlavně mezníků 19. století a jejich dopadů na dnešek, bude letos pokračovat. I dvacáté století mělo své milníky, které ovlivnily život křesťanů i celé společnosti. Rádi bychom se dotkli témat, jako jsou totalitní ideologie, věda a technika, jazyk, psychoanalýza, sci-fi, ateismus, sexuální revoluce či ekologie.

Se vstupem do nového ročníku přicházíme s několika novinkami. Rok 2015 je kulatým výročím tragické smrti mistra Jana Husa. Jeho odkaz si zpřítomníme v každém čísle na straně 4, kde budou otiskována upravená kázání z Husovy Postily. Rok 2015 byl také synodem vyhlášen rokem Ústeckého seniorátu. S jeho problémy i nadějemi se budeme seznamovat v seriálu na straně 3. Po mnoha letech se (dočasně) loučíme s hudební rubrikou, nahradí ji rubrika Děti a sbor, kde budeme přinášet materiály k povzbuzení a inspiraci učitelům nedělních škol, táborovým vedoucím či jiným pracovníkům s dětmi.

Děkujeme všem, kteří nahlásili změny v předplatném. Radujeme se z nových abonentů i z dárkových předplatných, kterými jste někoho obdarovali. Faktury k uhrazení předplatného na rok 2015 najdete v příštím (únorovém) čísle.

Inspirativní čtení přeje v novém roce všem čtenářům
Daniela Ženatá

Obsah čísla

ÚSTECKÝ SENIORÁT
Dědictví na severu Čech – P. Čapek

TÉMA
Co s námi dělá psychologie? A co uděláme my s ní? – P. Říčan
Rozhovor s Radkem Sýkorou: Pacient by se měl „na kanapi“ cítit bezpečně – A. Balcar
Otázka na tělo: Zdá se vám opakovaně nějaký sen? Jaký?

CÍRKEV ŽIJE
Rok mistra Jana Husa a Husovské slavnosti 2015 – G. Fraňková Malinová
Liturgické zahájení roku mistra Jana Husa – DaZ
Hrst inspirace ze Skotska – K. Vojkůvková

MOJE CÍRKEV
Ústecký seniorát – Jiný než všechny ostatní? – V. Erdingerová
Okénko do Hradce Králové –J. Kirschner
Farní sbor Hrabětice – L. Ryšavá

DĚTI A SBOR
Učitel jako svědek víry – D. Bednaříková
Rozhovor s Alenou Tkadlečkovou: Jak by měl vypadat ideální učitel nedělní školy?
Nápady na činnosti: Děti a postní období – D. Bednaříková

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Holubice – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Jak se u nás pracuje lidem z nových zemí EU? – M. Bárta

RECENZE
Bratr Roger z Taizé: Vyvolit si lásku – Š. Grauová
Miloš Vavrečka: Třináctá komnata – upoutávka na knihu poezie