S dětmi na cestě víry. Dvouleté vzdělávání pracovníků s dětmi

anketa(ČB 2/2015) Proč tady není trochu klid?! Kdo byl Abraham? Co dáváme ve sboru dětem k vánocům? Podobají se lidé včelám a mohu o Pánu Bohu mluvit jako o včelaři? Jak naučit děti novou písničku? Co znamená Ježíšův život pro druhé? Jak se s dětmi modlit? Mají zázraky nějaký účel? Proč mě zrovna tohle dítě dráždí?! Vedly moje snahy v nedělní škole k nějakému cíli?

Nejen na tyto otázky hledalo odpovědi 25 lidí, kteří v listopadu 2014 obdrželi certifikát o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání ETF UK. Jsou to učitelé dětí v našich sborech. Dva roky se učili, jak být dětem dobrými svědky víry.
Je řeč o kurzu S dětmi na cestě víry.
Tento studijní kurz připravuje pracovní skupina Českobratrské církve evangelické a Evangelické církve metodistické. Vyučují zde teologové, pedagogové, psychologové, učitelé a další odborníci z křesťanských církví.
Kurz má svým absolventům pomoci lépe rozumět Písmu. Tak aby byli schopni samostatně a tvůrčím způsobem zprostředkovávat dětem jeho zvěst. Dobrý učitel by měl rozumět potřebám dětí, užívat různé metody práce, vést děti na cestě víry.
Kurz je dvouletý, kombinuje kontaktní výuku a studium na webovém portálu moodle. Od února 2013 do listopadu 2014 se uskutečnilo osm víkendových setkání na různých místech ČR. Vždy od pátku do neděle se zakončením na bohoslužbách v některém ze sborů ČCE nebo ECM.
Další ročník kurzu by měl začít na podzim 2015, informace o něm přijdou do sborů.

Absolventům kurzu jsme položili dvě otázky; z odpovědí vybíráme:

1. V čem vás kurz S dětmi na cestě víry obohatil?
– setkání se skvělými lidmi, se kterými mě spojuje touha předávat evangelium dětem
– dodalo mi to odvahu v nedělní škole učit
– víc studuji Starý zákon
– setkání s dalšími lidmi, kteří s dětmi aktivně pracují
– setkání s dalšími misijními pracovníky
– kurz se konal na různých místech, navštívili jsme tak různé sbory
– nahlédnutí, jak věci v jiných sborech fungují, nebo naopak drhnou
– setkání s učiteli nedělní besídky v metodistické církvi a s metodistickou církví vůbec
– podpora růstu ve víře
– každé setkání s jinou tradicí člověka nutí popřemýšlet o té jeho
– skvělí přednášející, dali nahlédnout pod pokličku teologie
– vděčnost za vlastní sbor a větší sounáležitost se sbory ostatními

anketa

2. Vzpomenete si na nějakou konkrétní věc z kurzu, kterou jste už využili?
– některé věci člověk asi přijme podvědomě
– využívám práci s flanelografem, předmětnou lekci, prožitkovou pedagogiku a práci s žalmy
– při ukázňování dětí jsem využila různé techniky – nejprve pohled, pak dotek ramene, oslovení jménem apod.
– více pracujeme s biblickými postavičkami
– bibliodrama, zážitková pedagogika, práce s fotografiemi
– učení písničky jsem zkusila přesně podle lekce Evy Ježíkové a fungovalo to výborně
– využila jsem nápad farářky Radky Včelné zapálit svíčku po přímluvné modlitbě. Děti měly chvíli času na to, aby si na papírek svou přímluvu nachystaly – napsaly. Potom jsme v kruhu modlitby předčítali, kdo přečetl, zapálil další svíčku. Pro děti to byla dobrá motivace do přímluv se zapojit.

Lenka Ridzoňová