Pro děti: Biblický zvěřinec – Orel

orel_cb(ČB 2/2015) Už několik dní pořádně mrzne. Sníh není, říká se tomu holomráz. Zima leze za nehty.
Anežka se těší na brusle. Rybník je blízko.
Už půjdeme! volá Anežka na tatínka.

Však ano. Nemusíme spěchat. Máme celé odpoledne.
Ale Anežka už chce být na bruslích.
Z jednoho konce rybníka vytéká potok. Tady většinou voda nezamrzá.
Anežka spěchá. Na břehu je první.
Pomoc! slyší volání. Tam, co voda nezamrzá, jsou dva kluci. Jeden je ve vodě. Snaží se dostat ven, druhý mu chce pomoct, ale nemá sílu. A tak aspoň volá. Anežka strne. Pomoc, tati!
Tatínek se rozběhne. Společně kluka vytáhnou. Je to Matyáš. Celý mokrý, zuby mu drkotají. Anežčin tatínek ho balí do svojí bundy…
Anežce se dneska už bruslit nechce.
Ještě že jsi nás tak honila, říká tatínek. Sám bych ještě dávno seděl doma.
Druhý den u Anežky doma někdo zvoní. Je to Matyáš s rodiči.
Podávají Anežce obálku. Je v ní obrázek orla a pod ním je nápis: Nesl jsem vás na orlích křídlech. 2. Mojžíšova 19,4.
Děkujeme, říkají rodiče Matyáše.
Pak sedí společně u stolu a povídají si.
Mně se včera ještě vůbec nechtělo ven, přiznává tatínek. Ale Anežka pořád, abychom už šli. A pak tam byli ti kluci na ledu a Matyáš ve vodě. Ona to snad tušila.
orel_cbNa stole leží obrázek orla.
No právě, říká Matyášův tatínek. Byli jste jako orel, který nečekaně přiletí a na křídlech zachrání svoje mládě. Tedy – našeho Matyáše. Asi vás tam opravdu poslal Pán Bůh akorát včas.
Orel nosí mláďata na křídlech? ptá se pak Anežka.
Totiž – vlastně ne. Ale v Bibli se to tak píše. Že nás Pán Bůh zachrání úplně nečekaně. Jako když přiletí orel.

Orel v Bibli
Orel je velký a silný pták. Na území Palestiny se jich vyskytovalo více druhů. V Bibli je orel a jeho let jedním z obrazů, které se vyskytují v různých přirovnáních nebo viděních (např. Ez 1,10). Někdy jako obraz zhouby a zkázy (např. Jr 48,40 a 49,20), jindy je obrazem ochrany nebo záchrany (Dt 32,11; Zj 12,14). Zvláštní je podobenství o orlovi v Ez 17. Orel se stal symbolem evangelisty Jana, neboť evangelium Janovo svým prologem míří vzhůru, ke Kristu jako božskému Slovu. Podobně, jako míří vzhůru let orla.
Podívejte se, co se o orlovi zpívá v písni Chvaliž Hospodina (EZ 549)

Lenka Ridzoňová, kresba Magdalena Fendrychová