Nápady na činnosti s dětmi: Velikonoce

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(ČB 2/2015) Jak prožít společně velikonoční zvěst? Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Chápou však děti jejich smysl? Jak slavit Velikonoce s dětmi, když je jejich součástí velký smutek? Nechme ten smutek a následující velkou radost prožít i dětem. Děti mohou vnímat, že se děje něco důležitého, slavného, a my můžeme doufat, že velikonoční zvěst dříve nebo později samy vnitřně uchopí. Nemusíme se bát ani lidových obyčejů a narůstajícího komerčního tlaku. Můžeme obojí naopak využít, abychom prožili Velikonoce s dětmi ve světle křesťanství.

Květná neděle
Květná neděle se hodí k uspořádání rodinné neděle s programem pro děti. Při bohoslužbách mohou prožít vjezd do Jeruzaléma s ratolestmi i rozprostíráním plášťů. Po bohoslužbách můžete podniknout některou z navržených aktivit.

• Hledání pokladu spojené se setím obilí. Velikonoce jsou oslavou překonání smrti a začátku nového života. Vidíme to i v přírodě. Semínko vložené do hlíny „umírá“, aby přineslo nový život. Obilí na zasetí mohou děti najít jako poklad na konci nějaké hry. Směřujte konec hry na hřbitov, tam najdete obilí. Dětem opět vysvětlíme, že Ježíšovo vzkříšení přemáhá smrt.

• Výroba kohoutů. Zapomeňme na slepičky a kuřátka a udělejme si z barevných papírů kohouta! Povyprávějme dětem smutný příběh o Petrově zapření. Kohout nám může připomínat, že s námi Bůh počítá i přes naši hříšnost.

• Rozepište velikonoční příběh do rolí, role rozdělte a příběh sehrajte ne jako divadlo pro diváky, ale jako happening před kostelem. (Učedníci: Mysleli jsme si, že Ježíš je ten, který vysvobodí Izrael, ale zdá se, že to tak nedopadlo. Velekněží: Takového ničemu zde nemůžeme trpět. Vždyť nám to tu všechno rozvrátí! Pilát: vůbec nic na něm nevidím, jak rád bych ho osvobodil, ale když jinak nedáte… Můžete přidat další postavy: Marii, římského vojáka, fiktivní postavy z davu…) Hra může končit nějakým Ježíšovým výrokem (např. L 24,46–48).

• Emánkovo vajíčko (in Velikonoce se blíží, Tim 2,2 o. s. 2005). Dojemný příběh s obrázky o slaboduchém chlapci, který však smysl Velikonoc dokázal postihnout. V plastovém vajíčku měly děti donést do školy nějaký symbol Velikonoc. Emánek donesl prázdné vajíčko.

Velkopáteční výlet
Děti mají volno ze školy, zároveň však jezdí veřejná doprava jako ve všední den. Ideální podmínky pro výlet! Jako svačina postačí suchý chléb a voda, je přece půst.

• Výlet na křížovou cestu. Inspirace v katechetické příručce nebo na http://deti.vira.cz/kalendar/velikonoce/Velky-patek/

• Výlet do přírody s pašijovými zastaveními. Nechte děti prožít smutek, beznaděj učedníků, objevte prázdný hrob.

Velikonoční neděle nebo pondělí
• Vyrábějte! Udělejte si ve sboru (nebo doma) zahradu Boží milosti. Velký květináč naplněný hlínou (špinavé ruce-hřích), do ní dejte kámen, kamínky, zasaďte květiny, přidejte svíčky, kříž. Připomeňte si selhání učedníků v Getsemanské zahradě, Ježíšův zápas a vítězství nad smrtí.

• Malujte! Zpracujte s dětmi radost z evangelia výtvarně: malířskou páskou udělejte na výkres kříž. Výkres pomalujte radostnými barvami. Odstraňte pásku. Na obraz můžete připsat: Ježíš je živ.

• Další inspirace najdete také v úvodu letošní katechetické příručky Církevní rok.

Daniela Bednaříková