Doporučujeme: Příroda je Boží dar

DSC02676(ČB 3/2015) „Bibli nejde v první řadě o technickou otázku JAK, ale PROČ? Biblické texty jsou poselstvím, jež má vykládat smysl věcí, úlohu a postavení člověka ve světě. ‚Pánem tvorstva‘ se člověk stal kvůli nesprávnému pochopení své role. Mnohem příhodněji zní označení ‚správce‘ či ‚hospodář‘.“

Tato slova čteme v předmluvě ke švýcarskému originálu katechetické příručky Dorothey Loosli-Amstutz. Český překlad knihy vydala Česká křesťanská environmentální síť.
Příručka navrhuje, jak propojit biblickou zvěst s ekologickými tématy. Jsou vybrány texty z několika knih Starého a Nového zákona a stručně se vysvětluje jejich poselství. Např. v knize Rút se autorka zaměří na uprchlictví před nepříznivým klimatem, v několika lekcích se pak zpracovává téma věrnosti, solidarity, ztráty domova, cestování nebo moci majetku.
Jednotlivé lekce mají jasnou strukturu: základní myšlenka; cíl; příprava; průběh hodiny; další aktivity. V záhlaví se taky dovíme, pro jakou věkovou skupinu je takto zpracované téma vhodné a jaké potřebujeme pomůcky. S dětmi můžeme přemýšlet nad životními podmínkami morčete, které chováme doma, vyrobit si léčivou heřmánkovou mast nebo miničističku vody.
Zájemci o příručku s mohou obrátit na Marka Drápala. marek@drapal.org

Lenka Ridzoňová