Nápady na činnosti s dětmi: Den Země

chleba(ČB 3/2015) 

Aktivity kolem kostela:
*vytvořte na sborové zahradě domečky pro živočichy, budky pro ptáčky
*založte zahrádku, truhlík, pečujte o ně (můžete spojit s příběhem o rozsévači)
*inspirujte malé objevitele pokusy s vodou, lupou, mikroskopem (žasněte nad Božím stvořením)
*uspořádejte ke Dni Země sborový den s přednáškou pro dospělé a s hrami, kvízy a tvořením pro děti

Aktivity v obci (konzultujte s obcí nebo svazem ochránců přírody):
*vyčistěte cestu, část parku, hřiště, studánku, obnovte lavičku v okolí,
*vysaďte nové stromky a pečujte o ně, prořezávejte staré
*uspořádejte komentovanou procházku přírodou
*pečujte o duchovní památku v krajině (kaplička, křížek)

Z inspirací Anny Férové (o.p.s. Chaloupky) sepsala Daniela Bednaříková