Nová šance pro Malešice

zakres_03(ČB 3/2015) Po dlouhých desetiletích chátrání, sporů i zdlouhavého rozhodování o osudu Milíčovy modlitebny v Praze-Malešicích je na světě nový projekt na oživení této zajímavé, ale zapomenuté stavby, na který je letos určena i celocírkevní velikonoční sbírka Jeronýmovy jednoty („hlavní dar lásky“). O historii, architektuře i nedávných záměrech církve s objektem kaple, připomínající trochu prosté evangelické „stodoly“ tolerančních modliteben, jsem již pro Českého bratra psal (5/2013). V rozhovoru s farářkou Ochranovského seniorátu Evou Šormovou (6/2014) pak byla popsána obtížná situace pražské Jednoty bratrské a rozhodnutí sboru zakoupit Milíčovu kapli. Kvůli rekonstrukci objektu byl osloven známý architekt a popularizátor moderní architektury David Vávra (evangelík a autor pořadu ČT Šumná města), který vypracoval návrh dostavby zázemí kaple. Ochranovští tak získají nový domov, a to nejen pro sebe, z modlitebny chtějí vytvořit i komunitní a misijní centrum pro rychle se rozvíjející oblast Malešic. Oba články jsou dostupné i na webových stránkách časopisu www.ceskybratr.cz.

Vávrova dostavba k Barešově kapli
Kaple dokončená v roce 1952 je autorským dílem jednoho z nejplodnějších poválečných architektů, který pracoval pro evangelickou církev, Bohumila Bareše. Má podobné rysy jako jeho další stavby: dřevěný kostelík v Rožnově pod Radhoštěm nebo chrám v Chotiněvsi, který byl postaven pro reemigranty z Volyně. Je překvapivé, kolik kostelů se postavilo v době nástupu komunismu. Stavba s výrazným průčelím a „barešovskou“ věžičkou tvoří jeden celek, proto se architekt Vávra rozhodl kapli neprodlužovat ani nenafukovat a k objektu bude přistavěna moderní přístavba spojená s hmotou modlitebny jen lehkým proskleným krčkem. Vzniká tak zajímavé spojení starého a nového, kontrast v podobném duchu jako pyramida na nádvoří světoznámé galerie Louvre v Paříži.

2Male

Náklady na rekonstrukci
Dostavba je tvarově velice jednoduchá, aby nesoupeřila s kaplí; je celá prosklená a rámy oken vytvářejí symbol kříže. Kromě zázemí sboru zde vznikne i byt správce nebo faráře. zakres_03Náklady na dostavbu jsou rozpočtovány na 6,5 milionu korun. Cena rekonstrukce stávající kaple je odhadována na 2 miliony a celkové náklady včetně investice do koupi nemovitosti (2,9 mil. Kč) jsou vyčísleny na cca 12 milionů korun). Podle farářky Šormové má již sbor přislíbenou asi polovinu této částky (jednají se švýcarskou nadací HEKS, evropskou provincií Jednoty i s původním vlastníkem – povšechným sborem zastoupeným synodní radou, která souhlasila s prodejem objektu na splátky až do roku 2019). V případě vydání stavebního povolení chtějí začít stavět ještě letos. První na řadu přijde realizace nové dostavby, aby vzniklo zázemí kaple. Ta je sice zchátralá, ale s funkčním zázemím by se prostor dal využívat i před rekonstrukcí, jak je vidět i na fotografii ze zpívání vánočních koled.

IMG_7879aSmysluplné projekty potřebujeme jako sůl
Oživení kaple stojí jistě za pozornost. Malešice jsou rychle se rozvíjející pražskou čtvrtí a ochranovští nechtějí myslet jen na sebe, ale sloužit a misijně působit i na své okolí. Podpořit projekt lze na účet sboru (2200684514/2010) nebo prostřednictvím Jeronýmovy jednoty při velikonoční sbírce. Myslím, že k podpoře misijních a diakonických projektů v církvi by měl vzniknout i grantový fond, do kterého by byla převedena část z restitučních prostředků církve, a to nejen pro Malešice. Naše církev smysluplné investice a udržitelné rozvojové projekty potřebuje jako sůl.

Jan Kirschner