Cesty s Potulným. Patnáct let společného cestování po různých místech východní Evropy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(ČB 3/2015) Někdy z jara roku 2000, kdy jsem pro české ministerstvo zahraničí vykonával stavební dozor u krajanských komunit ve východní Evropě, dozvěděl jsem se, že na Ukrajině u českých evangelíků příležitostně působí kazatel Petr Brodský. Protože jsem právě dostal na starost i Bohemku a Veselynivku, chtěl jsem se s ním seznámit. Čekal jsem na něho v hospůdce „U Žaludů“, kam měl odpoledne přijít z evangelické fakulty. Nevím, co jsem čekal, ale do dveří najednou vešel velký klobouk a pod ním bílé fousy a dlouhý plášť. A tak jsme se seznámili.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

říkali nám černý a bílý Petr

Kromě Ukrajiny jsem pracovně jezdil i do Peregu Mare na kontrolu oprav staré české školy a do Zelova na rekonstrukci kostela. Navrhl jsem Petrovi, aby jel se mnou, jsou to také evangelické komunity. Myslím, že v případě Zelova to byla jeho první návštěva.

Postupně jsme takto navštívili krajany nejen v evangelických komunitách v Polsku, Chorvatsku, Srbsku, Rumunsku a na Ukrajině, ale i ostatní krajany v těchto zemích i krajany v Bosně a Hercegovině, Bulharsku a Rusku.

Stále víc jsme se poznávali i vzájemně doplňovali. Šlo o maličkosti, ale z těch se nakonec skládá celý život. Například v řízení auta – já rád jezdil v noci, Petr ve dne, mě nebavily dálnice, Petrovi nevadily, já ožil ve městech a rušném provozu, Petr o to nestál.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Já ho seznamoval s krajanskou prací pro Ministerstvo zahraničních věcí, s projekty, spolky, stavebními záležitostmi, a on mě při pravidelných nedělních kázáních u „svých“ evangelických komunit obracel na víru a při dlouhých přejezdech rozšiřoval mé všeobecné vzdělání o církevní otázky, které nám ve škole nebyly vykládány. Tak jsme společně jezdili a pochvalovali si, jak je to krásné.

Našich cest bylo víc a víc a pomalu začínal mít Petr těžkosti se svým zaměstnavatelem, Univerzitou Karlovou. Přemýšleli jsme tedy, jak to udělat, aby mohl jezdit častěji. Asi někdy v té době vznikla myšlenka „potulného“, která byla v roce 2005 i oficiálně přijata synodem Českobratrské církve evangelické. Petr skončil své působení ve funkci tajemníka Evangelické teologické fakulty a stal se „Celocírkevním kazatelem pro české sbory ve východní Evropě“.

DSF1318

odpočinek při natáčení filmů

Takto jsme pak spolu jezdili až do roku 2011, kdy skončil českou vládou podporovaný projekt investic a oprav objektů u krajanských komunit. Neuměl jsem si představit, že by naše putování skončilo, proto jsem naopak já začal jezdit s Petrem ve svém volnu, dělal mu řidiče, spolujezdce, kamaráda…
Tato doba s prožitými události na mě musela asi hodně působit, protože jsem se rozhodl napsat o ní a potom i natočit s kamarádem Zdenkem Patočkou dokumentární filmy. Když jsme v roce 2013 dokončili pět dílů Zapadlých evangelíků, bylo a je to vlastně moje poděkování Petrovi za úžasné chvíle, zážitky, porozumění a poučení.

A tak i když dnes Petr se svojí oficiální činností pro ČCE již skončil, budeme spolu ke „svým“ krajanům jezdit i nadále a budeme i dál prožívat naše krásná „dobrodružství“.

Petr Kolínský, foto Robert Novák a Veronika Palátová