Moravský Ryzlink rýnský v Porýní

P1200410(ČB 3/2015) Z poměrně spontánního setkání v našem sborovém domě v Nosislavi s Gerhardem Frey-Reininghausem, Manfredem Rekowskim (Präses) a Barbarou Rudolph (Oberkirchenrätin) v říjnu 2014 vzešel vlastně docela bláznivý nápad nabídnout účastníkům porýnského synodu ochutnávku našeho diakonického vína, jehož prodejem se pokoušíme získat prostředky na dofinancování stavby nosislavského chráněného bydlení.

Po upřesňující korespondenci jsem se do Bad Neuenahr-Ahrweiler vypravil spolu s Lenkou Svobodovou, která je hlavní dobrovolnicí zajišťující benefiční prodej tohoto vína, je členkou sboru a zároveň pracovnicí brněnského střediska Diakonie ČCE. Porýnská církev nám přispěla na naftu a hradila ubytování se snídaní.

P1200410Prodej moravského Ryzlinku v Porýní byl navzdory velké sebekontrole synodálů, kteří nechtěli pít před večerním závěrem jednání, poměrně úspěšný. Prodali jsme něco více než 300 lahví, takže čistý zisk pro stavbu činí 1.200 euro. K našemu velkému překvapení byla na náš projekt určena i synodní sbírka, která činila asi 4.700 euro. Její výtěžek by měl být v těchto dnech připsán na sbírkové konto Chráněného bydlení Nosislav. Synodálové se nezajímali jen o naše vína, ale také o projekt sám, který jsme hojně představovali a vysvětlovali. Nahlédli jsme i do jednání samotného synodu, který byl věnován masivnímu šetření. Synod schválil úsporný balíček ve výši 11,3 milionu euro. Škrty se výrazně dotkly škol (mimo jiné církevní vysoké školy ve Wuppertalu), byť k jejich uzavírání dojít nemá. Do roku 2018 chce církev svůj rozpočet zkrátit o 20 milionů. Součástí synodu byla také velmi pěkná připomínka čtyřicátého výročí zrovnoprávnění žen ve farářském povolání, kterému byla věnována i nápodobyhodná výstava. A velká pozornost přirozeně patřila i teologickému vyjádření lednových událostí v Paříži. Synod vydal obsáhlé prohlášení, jehož ústředním biblickým textem je epištola Římanům 12,21. Svůj postoj pak shrnul heslem Gerade jetzt gemeinsam, tedy: právě nyní společně. Právě nyní je potřeba povzbudit k setkávání, poznávání, prohlubování kontaktů mezi církví a muslimskými společenstvy.

Ondřej Macek