Bolest a naděje – farářský kurz 2015

DSC_6771(ČB 3/2015) Každým rokem pořádá Spolek evangelických kazatelů farářský kurz. Zváni jsou kazatelé nejen z České republiky, ze Slovenska, ale i z českých sborů na Ukrajině, v Rumunsku a v Srbsku. Letos měli naši hosté také úvodní bohoslužby a všechny ranní pobožnosti. Zvlášť působivá byla pobožnost sestry Provazníkové z Veselynivky na Ukrajině s apelem: „Neodhazujte víru, ona je jedinou zbraní proti zlu, které v těchto dnech na nás doléhá.“ Tématem kurzu byly Bolest a naděje a tím směrem se nesly přednášky – pohledem na utrpení a nemoci v biblickém kontextu i pohledem do našeho současného světa politiky.

Téma bolesti (utrpení) a naděje otevřel docent Petr Sláma z Evangelické teologické fakulty. Zmínil šest starozákonních pohledů. Lékař Ondřej Sláma z paliativního oddělení brněnské uroonkologie mluvil o hledání naděje pro ty, kteří jsou „terminálně nemocní“ a už jim zbývá jen určitá doba života. Čím naplnit zbývající dny? Umožnit jim setkání s nejbližšími. Bolesti těla jsou schopni lékaři léčit, bolesti duše pomáhají odstraňovat ti nejbližší.

DSC_6782

Zajímavý byl panelový rozhovor o bolesti a naději ve veřejném životě. Odpovídali soudce Ondřej Kubů, senátor Libor Michálek a diplomat Jiří Schneider. V rozhovoru jsme konstatovali, že největší bolestí veřejného života je korupce. Tím víc si vážíme těch několika statečných, kteří proti ní riskantně bojují na všech místech, která zastávají. Ti jsou nositeli naděje.

výbor SPEKu

výbor SPEKu

Nezapomenutelný zážitek nám připravila Svatava Marie Kabošová s filmem Všechny moje děti. Katolický farář Marián Kuffa ze Žakovcí na Slovensku ve filmu ukazoval, že změnit člověka můžeme jen osobním nasazením, láskou. Sám se přidal k romským spoluobčanům, pracoval s nimi jako zedník na novém bydlení. Se zatajeným dechem jsme sledovali dramatické příběhy Romů a sysifovský boj faráře Kuffy s drsnou realitou, když chce, aby tyto „jeho děti“ objevily své schopnosti, lidskou důstojnost, naučily se nezávidět a pomáhat jeden druhému. V jeho snažení mu pomáhají bývalí kriminálníci a alkoholici z komunity, kterou založil před 25 lety v podtatranské obci Žakovce. Tento film byl promítán na různých místech Slovenska i v České republice a dokazuje, že jen solidarita s ubohými a láska k nim mění člověka k dobrému. Rozhovor se scénaristkou po shlédnutí filmu byl inspirující.

Martin Vaňáč Ekumenického institutu nám ukázal, jak katolíci znovu přemýšlejí o Janu Husovi. Ten byl sice už papežem nazván reformátorem církve, ale zamítavé stanovisko k němu, pokud o jeho teologii, se zatím nezměnilo. Pravda v médiích byla přednáška redaktora Lidových novin Zbyňka Petráčka. Žurnalistům jistě musí jít o pravdivost, ale často pravdu můžeme vyslovit jen vzhledem k situaci, ne obecně. Závěrečné slovo měla sestra farářka Elen Plzáková z výboru Svazu evangelických kazatelů o naději, které se můžeme držet ve všech utrpeních a bolestech osobních i společenských.

Odjížděli jsme z farářského kurzu s radostí z mnoha sektání s kolegy ve službě evangelia a s modlitební podporou Ukrajiny, která se musí vyrovnávat s mnoha zlými skutečnostmi. Přejeme jim naději, že Pán Bůh, v něhož věříme, je nepřemožitelný ve své lásce i k dnešnímu člověku.

Luboš Kabíček, účastník kurzu a emeritní farář
(redakčně kráceno)