Otázka na tělo: V čem nás může ohrozit rozvoj techniky?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(ČB 3/2015) Petra Procházková, novinářka
Zapomeneme komunikovat s lidmi kolem sebe, neboť technika, zvláště ta komunikační, jakoby nahrazuje osobní kontakt člověka s člověkem. A tak se stane, že zůstaneme na světě úplně sami. Bude nás hodně, ale každý z nás bude sám.

Pavel Ruml, vojenský kaplan
„Lepší a rychlejší“ bylo v dějinách většinou nejdříve vyvíjeno pro vojenské účely a pro větší pohodlí lidí. Z prvního jsou války, z druhého obezita a civilizační nemoci. Následkem tohoto pokroku je v obou směrech bez kompromisu smrt.

Štěpán Nadrchal, odborník v informačních technologiích
Nezaplatíme, zavoláme si jen se souhlasem čínských úřadů, naše auto si odemkne, kdo bude chtít a za jízdy nám vypne motor. V obchodě nebude zboží, protože po výpadku GPS nedojedou auta. Nebude možné pracovat, protože práce poloviny lidí je závislá na fungování internetu. A bez něj se ani nedozvíme, co se vlastně děje. Všechny uvedené hrozby považuji za zcela reálné a vyplývají z ICT technologií, kterým se věnuji. Toto stolení totiž není ocelové, ale informační.

Pavel Keřkovský, teolog
Technika sama nás příliš neohrožuje, spíše její špatné využívání. Nepodceňuji ekologické problémy s technikou spojené, ale daleko závažnější ohrožení nás samotných jsme my – my společensky zmatení, my „neřízené střely“, které vědomě i nevědomě ničí mikro- i makro-společenské vztahy.

Jared Kenning, předseda spolku Setkávání
Chybí nám pak zkušenosti a „know how“ v opravdových vztazích, kde člověk musí umět důvěřovat, odpustit, obětovat se, vytrvat. Technika nás tyto věci učit nemůže. Dává výkon, novinky, rychlost, zboží a kvantitu, ale nedrží mě za ruku, když se bojím, nevydrží se mnou dvacet (občas těžkých) let manželství. A tyto vlivy technologií se týkají také našeho vztahu s Pánem Bohem. Žádná 3D tiskárna ani Facebook nás nenaučí důvěřovat celým srdcem Bohu.

Petr Viking Neumann, ředitel střediska Diakonie a motorkář
Technika měla za prapůvodní ulehčit člověku pozemské jho. Jako motorkář dodávám, že nás železo umí i pobavit. Počínaje motykou se ale původní bohulibý účel vždy dal zneužít. Z motyk se staly meče a spirálou opatření a reakcí na opatření jsme u jaderných zbraní. Ale on postačí i moderní tank z Rostova na Donu bez insignií, že. Tedy ano, technika nás ohrozit může, a to fatálně. Převáží-li v srdci sobecké ambice, zášť, nenávist, nebo i ztráta odvahy, nedověra… tedy ono zlo či pokušení, kterému máme od Adama vzdorovat. A také je tu výzva pro každého z nás, chovat se podle kristovského přikázání – miluj bližního jako sám sebe. Pak možná zůstane u původního účelu techniky.

Ondřej Pellar, kazatel
Ztráta schopnosti přímého kontaktu, chápavosti a citlivosti pro druhého člověka. Vnímavosti pro věci nadzemské, nezachytitelné přístroji.

Jan Satke, farář
V tom, že nás připraví o lidské vztahy. Že se je bude snažit nahradit. Dnešní chytré telefony nabízejí možnost, že mobilní telefon s vámi komunikuje, odpovídá na otázky a podobně. To může být cesta do pekel – lidského osamění uprostřed lidí.

Pavla Friedrichová, starostka
Může ohrozit komunikaci člověka s člověkem tváří v tvář. Naše setkávání nabude podobu virtuální reality, která nemá nic společného se společenstvím. Lidé se spolu nebudou umět bavit, nebudou schopni soucitu. Hrozba ohrožení velkého počtu lidí ve válečném konfliktu. Zbraně jsou již tak sofistikované, že jsme schopni ohrozit a zabít téměř vše živé na planetě. Přílišné spoléhání se na techniku, která může také zkolabovat. Následky se pak obtížněji řeší.

DaZ