Konalo se shromáždění Diakonie

Diakonie_logo(ČB 4/2015) Kdo zažil loňské Shromáždění Diakonie, žil možná v jistém napětí, jak dopadne to letošní. Před rokem se totiž na shromáždění vedly nejednoduché debaty o tom, jak má být Diakonie řízena. Na stole byly dva modely. První, takzvaný hierarchický, počítal se silným centrem v Praze, které bude autoritativně řídit jednotlivá střediska. Druhý, takzvaný koordinační, naopak viděl úlohu centra v pouhé koordinaci jinak samosprávných středisek.

Oba modely měly své výhody i svá rizika a hlavně dvě přibližně stejně silné – a stejně silně přesvědčené – skupiny zastánců a odpůrců. Hrozilo, že když jedna skupina svou představu prosadí, druhá se s ní neztotožní. Shoda se hledala těžko.

Participační model řízení a strategický plán

Důležité ale je se nevzdávat. Náročné debaty pokračovaly celý minulý i letošní rok a ukázalo se, že shoda nakonec možná je. Potvrdilo se to na letošním Shromáždění Diakonie konaném v sobotu 28. února v domě Diakonie v Praze. Náměstek ředitele Diakonie Miloslav Běťák členům shromáždění představil další model řízení, který z debat vzešel: takzvaný model participační.

Jeho základem je předávání úkolů a oprávnění na nižší stupně organizační struktury – princip subsidiarity. Centrum se přitom pevného řízení zcela nevzdává. Má dále právo vydávat pokyny, které musí být respektovány, ale omezuje toto své právo na nutné minimum. Součástí participačního modelu by také byly nově zřízené funkce náměstků (například pro oblast sociálních služeb, ekonomiku či personalistiku), kteří budou pomáhat ve strategickém řízení organizace. Výhodou participačního modelu v neposlední řadě je, že odpovídá Řádu diakonické práce, podle kterého se Diakonie spravuje.

Kromě nového modelu řízení byl ředitelem Diakonie Petrem Haškou představen Strategický plán rozvoje Diakonie ČCE pro období 2015–2017. Jedná se o podrobně rozpracovanou vizi, kterým směrem se má organizace ve své činnosti ubírat. Jak představení participačního modelu řízení Diakonie, tak strategický plán byly přijaty členy shromáždění Diakonie se všeobecným souhlasem.

Volba dozorčí rady

Shromáždění Diakonie taktéž navrhlo osm kandidátů a čtyři náhradníky pro volbu členů Dozorčí rady na nadcházejícím synodu (viz rámeček). Konečné rozhodnutí je sice na poslancích synodu, už teď se ale dá říct, že Dozorčí rada Diakonie bude jiná. Kandidovat už nebudou faráři Petr Hudec, Vojen Syrovátka a dosavadní předsedkyně dozorčí rady Simeona Zikmundová. Se všemi se rozloučil farář a člen dozorčí rady Ondřej Titěra slovy: „Budou nám chybět. Především pastorační moudrost Vojenova i ostrý břit Simeony, která nás stále udržovala v pozornosti. Všichni jsou osobnosti, které udělaly pro Diakonii obrovský kus práce.“ Plénum odměnilo končící členy dozorčí rady potleskem a ředitel Diakonie Petr Haška diakonickým vínem.

Kandidáty pro volbu Dozorčí rady Diakonie jsou: Jiří Gruber, Vladimír Kopecký, Ondřej Titěra, Hana Svobodová, Petr Hejl, Jaroslav Pechar, Kamila Viktorová, Ondřej Macek. Náhradníci pro volbu Dozorčí rady Diakonie: Dan Žárský, Zdeněk Hojný, Lia Valková, Pavla Hýblová.

  Adam Šůra