Nápady na činnosti s dětmi: Noc kostelů

noc kostelů 2015(ČB 4/2015) Noc kostelů je jedinečná příležitost, jak pozvat do našich kostelů a modliteben návštěvníky a podělit se s nimi o radost, kterou v našich duchovních domovech prožíváme. Můžete ji využít i k pozvání dětí z okolí.

*Uspořádejte v kostele při NK výstavu a pozvěte na ně blízké školy. Výstavu můžete vztáhnout k nějakému výročí (Hus, Jeroným, Luther…) nebo udělat výstavu Biblí (třeba se v rodinách sboru najdou pozoruhodné exempláře), kancionálů, bohoslužebného náčiní. Atraktivní je také prohlídka varhan, máte-li ochotného varhaníka, který by dětem krásu varhanního zvuku předvedl. K tomu připravte poutavý výklad. Celá událost je vlastně výchovně-vzdělávací program pro školy. Leckdo z učitelů na něj rád přistoupí. Školu pozvěte na čtvrtek nebo pátek dopoledne a při té příležitosti můžete děti pozvat na večerní program.

*V předstihu před NK můžete uspořádat výtvarnou činnost i pro spolužáky a kamarády dětí. Obrazy, které vzniknou, vystavte při NK v kostele a pozvěte malé autory i s rodinami na výstavu.

*Uspořádejte během NK koncert místní Základní umělecké školy. Návštěvníky pozvěte na program, který by po koncertě následoval.

*Umožněte nahlédnout do jinak nepřístupných prostor kostela, třeba i na půdu, pozvěte na vyhlídku z věže. Zavděčíte se nejen dětem.

*Program pro děti lze začít již odpoledne hrami kolem kostela (stanoviště s úkoly a drobnou odměnou při splnění těchto úkolů) a v kostele pak pokračovat zpíváním, biblickým příběhem (nejlépe nějak vizuálně zpracovaným: postavičky, obrázky, promítání), kvízem apod.

*Můžete taky pozvat dětské divadlo nebo se sami pustit do nacvičení divadelního představení pro děti.

*Uspořádejte v kostele poznávací hru. Vyfotografujte detaily interiéru (ozdoba na kazatelně, kasička, klika, rejstřík na varhanách, Bible ze stolu Páně…) a nechte děti hledat, kde se nacházejí, k tomu přidejte drobný výklad, co k čemu slouží.

*Během programu pro dospělé můžete mít v jiných sborových prostorách pro děti přichystánu výtvarnou dílnu, i stolní hry nebo promítání.

*Dbejte na to, abyste měli v záloze dostatek spolupracovníků a materiálu. Netušíte totiž, zda přijde dětí 5, nebo 30.

*Z Noci kostelů se dá udělat pěkný večer, třeba i s přespáním v kostele. Hrajte s dětmi hry (venkovní nebo u stolu), zpívejte, promítněte diapozitivy s biblickým příběhem nebo se podívejte na nějaký film s křesťanskou tématikou. Po skončení programu pro dospělé můžete potmě s baterkou (svíčkou) zkoumat kostel, hrát si se stíny, poslouchat, jak se zvuky rozléhají v tom kterém koutě kostela. Děti mohou nacvičit krátkou scénku, zazpívat písničky, také vítat návštěvníky nebo jim na rozloučenou rozdávat perníčky, které samy upekly, nebo lístečky s biblickými veršíky.

Daniela Bednaříková