Podhostýnské zpívání a severská církevní hudba pro naši inspiraci

Per Gunnar Petersson(ČB 4/2015) Vloni na podzim a letos koncem února opět vedly cesty ze všech světových stran na sbormistrovské kurzy do Bystřice pod Hostýnem. Podzimní kurz byl mimořádný v tom, že jsme se naposledy sešli ve středisku Sola Gratia, středisku, na které stále s láskou vzpomínáme, protože zde byly pro tuto činnost opravdu vynikající podmínky. Kurz vedli jako vždy Ladislav a Ester Moravetzovi a host byl tentokrát z Dánska – Hans Christian Hein, rektor Církevní hudební školy v Løgumkloster a prezident Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu. Pod jeho vedením jsme od pátečního večera do neděle nacvičovali latinské sborové zpěvy dánských autorů. Zpívali jsme dokonce skladby v dánštině, jazyce opravdu velmi složitém. Hlavním autorem byl Niels W. Gade, houslista, hrdý na své jméno značící tóny houslových strun. V místním kostele sv. Jiljí jsme pak v neděli vystoupili s bohatým programem k poctě Krista Krále. Kromě zpěvu zazněla i varhanní hudba.

Hans Christian HeinMáme co dohánět
25. sbormistrovský kurz, konaný nyní v únoru, byl ve znamení hudby švédské. Přednášet přijel Per Gunnar Petersson, církevní hudebník a skladatel. Tentokrát jsme nacvičovali hudbu, kterou převážně napsal autor sám. Na koncertě v kostele sv. Jiljí zazněla mimo jiné i světová premiéra skladby Jubilate Deo, kterou tento skladatel dedikoval Ladislavu Moravetzovi. Kromě velkého sboru zazpíval i sbor studentů Semináře církevní hudby pod vedením nových adeptů dirigování. A byl to zážitek vidět s jakou grácií či jak energicky si počínají. Pan Petersson nám sdělil zajímavé informace o situaci ve Švédsku, kde žije asi tolik obyvatel jako v České republice. V pěveckých církevních sborech zpívá přes 100 000 zpěváků a švédská luterská církev zaměstnává 2300 církevních kantorů. Máme tedy co dohánět.   Originální práce s originálním tělesem

Tak jak se mění voda v Bystřičce, tak se mění složení účastníků těchto kurzů. Jádro tvoří studenti Semináře církevní hudební Evangelické akademie a dále se připojují zpěváci, varhaníci, sbormistři pěveckých sborů, a to nejen z naší církve, ale i z církví jiných. Pokaždé vznikne originální ekumenické pěvecké těleso, které v mimořádně krátkém čase, za několik hodin, nacvičí kolem desítky úplně nových skladeb, psaných v latině, němčině, angličtině, ale i dánštině či nyní švédštině. Zpíváme skladby jednodušší i náročné a učíme se vnímat nejen krásu hudby, ale i něco, co se tím mění uvnitř nás. Učíme se porozumět a zpěvem vyjádřit záměr vesměs hluboce promýšlených zhudebnění biblických textů – modlitby Otče náš, žalmů, Creda, Magnificat, Jubilate Deo, Laudate Dominum a dalších. Věříme, že hudbou se dá vyjádřit pocit duše často lépe než slovy. A i když se nám mnohým téměř vždy zdá, že nám to nejde, že to na koncertě nezvládneme, vždycky se to nějak zázračně povede – snad nám v tu chvíli jsou nablízku všichni andělé nebeští.

P1040301

Na závěr posledních kurzů – vždy v neděli odpoledne – se konal koncert v kostele sv. Jiljí. Dvakrát zde byla provedena světová premiéra – Missa Subhostinensis našeho kantora Ladislava Moravetze, kterou si přijel poslechnout Jiří Pavlica, jenž si s námi na závěr i zazpíval. A letos to byla i zmíněná skladba Jubilate Deo od Pera Gunnara Peterssona.

Kde se sejdeme příště?
25. sbormistrovský kurz se konal v náhradních prostorách. Útočiště nám poskytla Základní umělecká škola v Bystřici pod Hostýnem, nacvičovali jsme v tamním koncertním sálku. Byli jsme za to vděčni, řešení to však nebylo zcela vyhovující. Sál není pro tuto činnost právě vhodně uspořádán a hygienické zázemí školy bylo nedostačující. A na obědy a večeře jsme navíc byli nuceni přecházet do vzdáleného místa internátu střední školy, kde jsme byli ubytováni. To nás okrádalo o drahocenný čas, který jsme jinak mohli věnovat nácviku.

Na kurzy jezdím moc ráda a vždy říkám, že jsou to pro mě pracovní lázně. Kromě toho, že se jedná o výbornou sešlost lidí různého věku, jsme vděčni i za setkávání s bratrem farářem Kabíčkem, který slouží nedělní bohoslužby. K tomu si pokaždé odvážíme spoustu nových notových podkladů pro pěvecké sbory při našich kostelích. S našimi sbory nejsme schopni zazpívat vše, co se v Bystřici naučíme, ale odvážíme si i spoustu jiných krásných písní, jejichž zpěvem sloužíme při různých příležitostech, svátcích, ekumenických bohoslužbách. V Bystřici je večer, krásně jasně svítí hvězdy a měsíc a na kopci nad městem září Hostýn. Odjíždíme, těšíme se na další kurz a všichni věříme, že se příště sejdeme opět v Sola Gratia.

Věra Dadáková

Odkazy na You tube: Koncert k poctě Krista Krále Koncert duchovní hudby v Bystřici pod Hostýnem 22. 2. 2015