Diakonie Sobotín děkuje za podporu!

IMGP7527(ČB 5/2015) Nemocným seniorům šlo o život, tři dny nedostávali potřebné léky! Tohle jsme si před časem mohli číst o domovu pro seniory provozovaném Diakonií Sobotín. Byly to zprávy, ze kterých šla hrůza. Jak si to Diakonie mohla dovolit?

Jenomže vzápětí přišla vlna solidarity. Za Diakonii Sobotín se oficiálně postavila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, největší a nejváženější profesní organizace. Přes čtyřicet ředitelů jiných domovů pro seniory, státních, nestátních, církevních, necírkevních, vyjádřilo Diakonii podporu. Řada z nich připojila svůj telefon či e-mail, že jsou ochotni komukoliv vysvětlit, proč na straně Diakonie Sobotín stojí. Diakonii podpořila i synodní rada.

Co se tedy stalo?
Stojíme za Hanou Řezáčovou Diakonie Sobotín už před několika měsíci zahájila jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) o nové smlouvě. Ta dosavadní, jejíž platnost končila na konci března, byla pro Diakonii dlouhodobě nevýhodná. Platby pojišťovny nepokrývaly náklady spojené především s prací zdravotních sester. Pojišťovna však odmítla cokoliv měnit.

Diakonie_logoDiakonie Sobotín tedy s VZP novou smlouvu nepodepsala, což je krok naprosto legální i legitimní. V takovém případě se má ze zákona VZP o své pojištěnce – v tomto případě klienty Diakonie Sobotín – postarat: sjednat jim jinou zdravotně-ošetřovatelskou péči.

Diakonie Sobotín dlouho dopředu hlásila, že jestli bude VZP neústupná, ukončí smluvní vztah. VZP tedy dlouho dopředu věděla, že taková situace může nastat. Tiskový mluvčí VZP Oldřich Tichý potvrdil, že pojišťovna je připravena. Ale nebyla. Tři dny nebyla schopna zajistit odpovídající péči pro své pojištěnce – především co se vydávání léků týče.    

Je třeba zdůraznit: žádné ohrožení na životech v Diakonii Sobotín nebylo prokázáno. Dnes už také víme, že odpovědnost za zmatky při vydávání léků nese nejen VZP, ale i praktický lékař. Nebudeme šermovat trestními oznámeními. Jsme však připraveni to doložit. Klidně u soudu.

To ale není to hlavní. K zoufalé situaci přitáhl celý případ pozornost drtivé většiny domovů pro seniory. Délka života se prodlužuje. S tím ale bohužel narůstá i počet různých zákeřných nemocí,  především demence. Lidé jsou třeba po fyzické stránce v pořádku, ale nedokážou se sami o sebe postarat a brát léky!

Jak to ale posuzuje VZP? Revizní lékaři zjistí, jestli se klient domova pro seniory dokáže napít a polknout. Dokáže? Pak léky může brát sám. Nepotřebuje k tomu zdravotní sestru – a pojišťovna ji domovu pro seniory neproplatí. Že je klient s demencí schopen spolykat týdenní dávku léků během hodiny a přiotrávit se? Nezájem – to si nějak zařiďte.

Ředitelé domovů pro seniory to zařizují všelijak: zadlužují se, škrtí sestrám platy. Experti přes sociální služby už ale dlouho varovali, že takhle to dál nepůjde a jednou někdo řekne: „Dost!“ Dnes už víme, kdo je ten někdo: ředitelka Hana Řezáčová z Diakonie Sobotín.

Na ústředí Diakonie ČCE jsme se pečlivě seznámili s jejím postupem. A stojíme za ní. Zažila si horké chvilky, ale díky její odvaze se věci možná konečně začnou měnit. I další ředitelé domovů pro seniory zdvihají hlavu. Na ministerstvech se rozběhla jednání. Zasadíme se o to, aby jejich výsledkem byla náprava neblahé praxe.

Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE