Pedagogika Franze Ketta – Tradiční netradiční způsob práce s dětmi

DGC_8967(ČB 5/2015) Šátky různých barev, dřívka, sklíčka, kaštany, provázky, všechno v košících různých velikostí a tvarů. I tak se dá s dětmi pracovat – jen jim nemusíte říkat: „Vezměte si papír a pastelky.“ A to není všechno. Ze šátků, přírodnin a jiných neumělohmotných drobných materiálů se dá na zemi složit také jeden velký obraz doprovázející vyprávění biblického příběhu. Tak u příběhu o učednících, kteří šli do Emauz, vznikne cesta – na jejím začátku bude ležet kříž a na konci obrys domu vytvořený ze žlutého šátku a v něm chléb. A není to žádné divadlo. Obraz k biblickému příběhu tvoří přímo během vyprávění samy děti a přitom se nejen něco naučí, ale také spolu něco společně vytvoří a přemýšlejí o tom.

DGC_9025Tento způsob práce je však ještě mnohem promyšlenější. Jedná se o celý koncept, který se jako pedagogická alternativa začal rozvíjet už od 70. let minulého století v Bavorsku. U jeho zrodu stál náboženský pedagog Franz Kett a řeholní sestra Esther Kaufmannová. Pů¬vodně se pedagogika rozvíjela jako katechetický způsob práce s dětmi, pocházejícími zejména z problematických sociálních podmínek. V průběhu let se z něj díky myšlenkám Franze Ketta rozvinul samostatný pedagogic¬ký systém, který má své specifické postupy, prin¬cipy, metody práce a pomůcky a je vhodný pro všechny věkové skupiny. Akceptuje školský systém vzdělávání usilující o všestranný rozvoj osobnosti a zahrnující také náboženskou výchovu. U nás tento způsob práce rozvíjíme od konce devadesátých let a oficiálně pod hlavičkou „Společnosti Pedagogiky Franze Ketta“ od roku 2009. Společnost je přidružena k organizaci „Institut für ganzheitlich sinnorientierte Pädagogik – RPP“, která má kromě Německa své regionální zástupce také v Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Tyrolsku, ale i v jihokorejském Soulu.

DGC_8950Tradiční pomůcky, které tento pedagogický koncept používá nezvykle, mají tu vlastnost, že kromě toho, čím jsou, mohou být zároveň i čímkoli jiným. Ale k tomu je třeba někdy i docela hodně fantazie. Vzpomínáte si, jak si naše babičky hrávaly s polínkem jako s panenkou, klacíkem jako mečem nebo špalíčkem jako autem? Děti jsou dnes obklopeny hotovými, dokonalými a jednoznačnými obrazy, které se rychle střídají a často i významově překrývají. Prostor k tomu cokoli domýšlet nebo dokonce přemýšlet o tom, co by to mohlo být ještě, kde se to tady vzalo nebo jak totéž vidí někdo druhý, je minimální. A když chceme s dětmi přemýšlet o Bohu, pak právě nárok na otevřenost, nepojmenovatelnost a hluboký imaginativní vnitřní svět je nezbytný.

K tomu, abychom o Bohu hovořili – ať už se o něm učíme, nebo se ve své víře navzájem sdílíme nebo se připravujeme k tomu, abychom se s ním mohli setkat při bohoslužbě, ve svátostech, v modlitbě nebo při čtení Písma – potřebujeme ovládat „cizí jazyk“. Je to jazyk, který nám pomůže porozumět tomu, co „vidět není, přesto to na světě je.“ Děti se dnes běžně učí jeden a někdy i dva cizí jazyky, ale řeč symbolů, obrazů a znamení a porozumění symbolickému jednání ve škole neprocvičujeme. Když pak děti uslyší, že Bůh je hrad nebo že Ježíš je cesta, pravda a život, představí si kdejakou virtuální souvislost, jen ne to, co to v původním smyslu slova má být.

DGC_9065A to je další zvláštnost tohoto způsobu práce. Totiž že se vrací k jednoduchosti, k původnímu významu věcí, slov, ale také gest a třeba prožívání času. Minulost je především minulost a ne přítomnost, hvězda je hvězda a ne barevné blikátko, kámen je kámen a ne umělá hmota, zelená barva odkazuje především k trávě, přírodě a životu v ní a ne k pozadí na ploše počítače. Když se věcem vrací původní význam, máme šanci, že se i biblické příběhy setkají s porozuměním.

Pro bližší seznámení s pedagogikou Franze Ketta existuje na našem trhu několik metodických materiálů. Metodika ke katechezím v adventní a vánoční době Naplnil se čas, metodika katechezí k postní době a Velikonocům Kříž života, metodika k přípravě dětí ke svátosti smíření a eucharistie ve společenství rodiny a farnosti Dnes budu Tvým hostem. Pro předškolní výchovu metodika Aby malé bylo velké nebo materiál katechezí o životech vybraných světců Odkud mám jméno.

DGC_9006

Seznámit se s pedagogikou je možné také na webu www.kett.cz, kde je aktuální rozpis seminářů. Pomůcky a metodické materiály jsou v nabídce e-shopu www.petrinum.com

Eva Muroňová, Ph.D.
maminka tří dětí, náboženská pedagožka, garantka Pedagogiky Franze Ketta v ČR a redaktorka časopisu DUHA