Polévkový den pošesté!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(ČB 5/2015) V pátek 27. 3. 2015 se na Střední zdravotnické škole Evangelické akademie v Brně-Líšni konal již šestý projektový den, který každoročně nabídne studentům i pedagogům setkání se zajímavými osobnostmi, nové informace a aktivity zaměřené na předem zvolené téma. Heslo letošního ročníku znělo: Umění léčí – léčit je umění.

Den zahájila ředitelka školy, Mgr. Hana Svobodová, která také představila pozvané hosty. Potom již všichni napjatě poslouchali MUDr. Violu Svobodovou, která dlouhodobě působila v hospici sv. Alžběty v Brně. Její zkušenosti z práce s těžce nemocnými a umírajícími, důraz na důležitost lidského slova a citu v práci zdravotníka přítomné opravdu oslovily.

Po působivé vstupní přednášce si studenti mohli vybrat z několika aktivit. Velký zájem byl o povídání se zdravotním klaunem, které přiblížilo podstatu této profese i pestré zážitky s pacienty. Dílnu muzikoterapie vedla pedagožka a hudebnice Mgr. Lenka Dobrovolná. Zájemci se seznámili s léčivou i relaxační funkcí hudby, za doprovodu varhan nacvičili a poté s chutí zazpívali několik skladeb různých žánrů. Také dílna řízená ergoterapeutkou Blankou Holáskovou ze střediska Diakonie Betlém byla poutavá a místy akční, například když si přítomní vyzkoušeli své schopnosti při malování nohou. Poslední skupina pokračovala v besedě s MUDr. Svobodovou, jejíž moudrá slova měla velkou odezvu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V deset hodin se všichni účastníci sešli ke společné části programu – divadelnímu představení Oskar a růžová paní v podání herců Klicperova divadla z Hradce Králové. Příběh posledních dnů umírajícího chlapce a dobrovolnice babi Růženky, inspirovaný stejnojmennou knihou francouzského autora Erica Emmanuela Schmidta, jen umocnil naše předchozí prožitky a poznání léčivých možností umění. Sílu příběhu i divadelního provedení jsme odměnili potleskem vestoje.

A pak nás čekal tradiční závěr – nabídka polévek jako připomínka historie budovy naší školy, ve které v době krize dostávaly teplou polévku chudé děti. My jsme si také pochutnali (na výběr byla gulášová, zelná a brokolicová) a už se těšíme, co zajímavého přinese příští ročník.

Studenti třídy A3, SZŠ EA Brno