BETLÉM. V jihomoravských Brumovicích vybudovala Diakonie moderní chráněné bydlení

Mirandie, hlavní vstup, stříhání pásky(ČB 6/2015) Získat pěkný domov je důvodem radosti snad pro každého člověka, protože to není lehké ani levné. Je za tím kus námahy, překonávání rozličných překážek a nezřídka zadlužení na dlouhou dobu. Ale jaká možnost existuje pro lidi s těžkým mentálním, popřípadě kombinovaným postižením? Ústav nebo doživotní péče biologických rodičů, spojená často s jejich naprostým vyčerpáním. Diakonie ČCE-středisko BETLÉM postavila úplně nový dům, ve kterém nalezne domov 12 lidí, a to stojí za pořádnou oslavu. Konala se v Brumovicích 3. května 2015.

Místem oslavy byl samozřejmě onen dům, ve kterém bude BETLÉM provozovat moderní sociální službu chráněného bydlení a který vešel v širokou známost jako Mirandie, hlavní vstup, stříhání páskyMirandie. I přes chladné počasí tohoto májové dne přijelo do Brumovic okolo tří set lidí. Z Holandska přijel velký autobus, který přivezl generálního partnera – rotariány. Také přijela speciálním autobusem početná skupina seniorů z Nosislavi. Mezi návštěvníky bylo možno spatřit starosty a obyvatele okolních obcí, ale i lidi zdaleka. Někteří byli dokonce v lidovém kroji, ve skautském nebo rotariánském stejnokroji s oranžovou vázankou. Kdyby přijeli všichni přátelé, kteří se na vybudování Mirandie nějak podíleli, byla by tlačenice a pestrost ještě větší. O bezpečí návštěvníků se starali brumovičtí hasiči, kteří se během nedělního odpoledne v Brumovicích ujali řízení dopravy.

O stylové přivítání návštěvníků se postarala brumovická krojovaná chasa, která nabídla příchozím chléb a sůl. Slavnostní program zahájila zpěvem a hrou mladá cimbálová muzika Strunka, na kterou navázala Jana Lexová ze Střediska Betlém. Vřele a mile všechny návštěvníky přivítala, představila oficiální hosty. Pěvecký sbor Izmael zazpíval z balkonu anglickou píseň, na kterou biblickým kázáním navázal Jiří Gruber. Po další písničce pěveckého sboru Izmael vyprávěl ředitel střediska Betlém Petr Hejl o vzniku Mirandie od prvních myšlenek v roce 2005 až po její současnou podobu. Vedoucí chráněného bydlení Tomáš Vostřák svým příspěvkem barvitě přiblížil posluchačům, jak se bude nová služba vytvářet, její principy, hodnoty, význam. Každý obyvatel Mirandie bude mít svůj pokoj, který si může dotvořit a přizpůsobit sám, přes den budou mít možnost vyrábět svíčky, mýdla a různé další výrobky například ze dřeva v aktivizačních dílnách, budou společně plánovat další akce, výlety.

Mirandie, nádvoří, pohled z balkonu

Vybudovat Mirandii bylo možno díky podpoře evropské unie a dalších donátorů, kteří zaplatili spoluúčast ve výši 15 % uznatelných nákladů projektu, proto samozřejmě zaznělo poděkování alespoň těm nejvýznamnějším a na oplátku přítomní zástupci těchto donátorů vyjádřili nadšení z toho, že Mirandie se opravdu povedla a že je krásná. Po těchto milých slovech se celá pospolitost přesunula ze dvora Mirandie před hlavní vchod. Krojovaná děvčata držela širokou stuhu před dveřmi, krojovaný mládenec rozdal nůžky vybraným hostům. Po slavnostním požehnání faráře Jiřího Grubera byla stuha přestřižena a začala prohlídka Mirandie. Po prohlídce byl připraven raut, horký čaj a káva, zákusky. Nechybělo ani výborné víno – návštěvníci mohli ochutnat vína různých vinařů z okolí. Děvčata nalévala vína do pamětních skleniček s datem dnešního dne a logem Mirandie. Návštěvníci si kupovali nejen pamětní skleničky, ale i víno se speciální vinětou. Také výrobky klientů a další zboží z Krámku našlo své nové majitele, což nás samozřejmě potěšilo. V dobré náladě probíhalo sdílení dojmů až do soumraku, pak nastalo loučení, při kterém zaznívala přání, aby se lidem v nových prostorách dobře bydlelo.

Diakonie Betlém