Na začátku července zaplní centrum Prahy Husovské slavnosti

logo1(ČB 6/2015) Jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin, mistra Jana Husa, představí Husovské slavnosti 2015, které se budou konat v centru Prahy 5. a 6. července. Jedná se o duchovně-kulturní projekt, který upozorní na význam Jana Husa a jeho odkaz do dnešní doby. Akce se koná při příležitosti 600. výročí Husovy mučednické smrti a nabídne pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuse.

 Hlavní pódia budou umístěna v sousedství pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí. Prostřídají se na něm například Hradišťan, Spirituál Kvintet, Domažlická dudácká muzika, Smetanovi filharmonici Praha a mezinárodní pěvecké sbory. Nebude chybět divadelní představení o Janu Husovi a ekumenická bohoslužba.

Ovocný trh se promění ve středověké tržiště s programem především pro dětské návštěvníky. Mohou se těšit na loutkové divadlo, šermířské vystoupení, ukázky řemesel a soutěže. Rodiče s dětmi se vydají na poutnický program V kole po kostelech s mistrem Janem Husem.

Právě v kostelech připravují organizátoři bohatý program. Například v Betlémské kapli se uskuteční duchovně-kulturní setkání Mistru Janu Husovi s láskou či bohoslužba k uctění památky tohoto muže. Přednášky nabídne kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a kostel U Salvátora stojící nedaleko. Tam se lidé mohou také připojit k večeru věnovanému problematice rasismu a útlaku ve společnosti.

V kostele sv. Martina ve zdi zazní přednáška profesorky latinské medievalistiky Masarykovy univerzity v Brně Jany Nechutové o významu Husa pro dnešní společnost. Panelová diskuse  a promítání dokumentárního filmu připomenou dění ve válkou zmítané Sýrii a situaci uprchlíků. Na pomoc těmto lidem poputuje výtěžek veřejné sbírky, na kterou mohou návštěvníci Husovských slavností přispět. V kostele se také uskuteční komponovaný program se čtením Husových textů, který doplní skupina Oboroh.

Další zajímavý program nabídnou i kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí nebo kostel U Salvátora v nedaleké Salvátorské ulici. V Divadle Kalich zhlédnou návštěvníci představení Divadla Járy Cimrmana České nebe, ve kterém představuje Jan Hus jednu z titulních rolí. V neposlední řadě se návštěvníci mohou vydat na prohlídku husitské Prahy.

Lidé, kteří chtějí na slavnosti přijet, ale nebydlí v Praze, si mohou přes nově spuštěné webové stránky rezervovat místa v pražských hotelích. Formulář i podrobný program a novinky najdou zde: www.hus-fest.eu.

Husovské slavnosti 2015 jsou určeny široké veřejnosti, a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky, a pořádá je Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská. Slavnosti jsou vyvrcholením Roku mistra Jana Husa, projektu, na kterém obě církve spolupracují.

Jana Vondrová