Česko-polská spolupráce mezi studenty středních škol

škola(ČB 6/2015) Žáci Evangelické akademie jsou u toho. V Náchodě se ve čtvrtek 7. května 2015 uskutečnila první část dvoudenní konference zaměřené na spolupráci v oblasti školství a vzdělávání v česko-polském příhraničí. Organizačně konferenci zajišťovaly Střední odborná škola sociální-Evangelické akademie spolu s partnerskou školou z polského Božkówa.

Společným cílem je zpopularizování výuky sousedících jazyků, motivace k přeshraniční spolupráci. Studenti na obou stranách hranice tak získávají možnost vzájemného poznávání, porozumění a výměny informací, které jim umožní se rozvíjet. Projekt je určen učitelům a žákům středních škol v šesti česko-polských euroregionech.

škola

Na konferenci mimo jiné vystoupili starosta Náchoda Jan Birke a místostarosta nedalekého polského města Duszniky-Zdrój Jacek Kowalczyk. Společně prezentovali konkrétní příklady vzájemné spolupráce. Jacek Kowalczyk stál u zrodu kontaktů a dodnes se na stále se rozvíjející spolupráci Čechů a Poláků velmi aktivně podílí. Oba také vzpomněli na dobu, kdy nebylo vzájemné setkávání Čechů a Poláků takovou samozřejmostí jako dnes a státní hranice představovala skutečnou bariéru.

Starosta Náchoda Jan Birke na závěr svého projevu řekl: „Je velmi důležité, abyste znali historii a neustále si ji připomínali. Kdo nezná dobře svou minulost, nemůže dobře žít v současnosti ani budoucnosti.“ Právě v těchto dnech si totiž připomínáme 70. výročí konce 2. světové války, která se zapsala do dějin obou našich zemí nesmazatelnou stopou.

David Hanuš, ředitel školy