V neděli do kostela s Biblí, zpěvníkem… a hliníkovým odpadem

siluvky-hlinik(ČB 6/2015) Při loňské bohoslužbě Díkčinění za úrodu jsme u nás v Silůvkách jako příspěvek k ochraně životního prostředí, které máme dokonce za Boží stvoření, instalovali před vchod do farní zahrady popelnici na hliník. Dobrým příkladem nám v tom byl sbor Brno II.

Hliníkovým obalům se doma snažíme vyhnout, jak to jen jde. Nápoje v plechovkách nekupujeme, alobal k pečení nebo balení potravin nepoužíváme. Když se u nás přece jen nějaký hliníkový obal vyskytl, třeba od čokolády nebo jogurtu, nevěděla jsem, co s ním až do doby, kdy sbor Brno II instaloval na dvoře Blahoslavova domu na hliník popelnici. Od té doby jsem jim pomáhala popelnici přikrmovat.

Když jsem otevřela víko, připadalo mi to, jako bych hleděla na pirátský poklad. Víc než rok jsem jim tu popelnici záviděla. Když jsem se ale dověděla, že popelnici mají každou chvíli plnou a že si lidé zvykli, když jdou na bohoslužby, brávat hliníkový odpad s sebou a že nemají problémy s odběrem ve sběrně a že se jim popelnice zaplatila během prvních pár měsíců, říkala jsme si, že ani my nemusíme mít strach, že by to byla iniciativa naprázdno.

Popelnice přístupná všem, magnet rozhodne
Popelnici jsme instalovali na ulici, aby byla dostupná i lidem z obce. V obecním zpravodaji i rozhlase ochotně zveřejnili o naší popelnici všechny informace. Do útrob naší popelnice sice není tak pěkný pohled jako do té Blahoslavácké, protože je tam často až třetina odpadu tvářící se sice jako hliník, ale jde o železo nebo umělou hmotu. Také tam často bývají obaly znečištěné zbytky potravin. To bude zvlášť pikantní, až bude v létě teplo.

siluvky-hlinik

Veškerého servisu kolem popelnice se ochotně ujal náš místokurátor Petr Matuška. Od pořízení a označení popelnice popisky přes vytřídění toho, co tam nepatří, až po odvoz. Bude sice potřeba ještě trocha osvěty, ale problematika třídění hliníku se stala tématem rozhovorů mezi dospělými i dětmi ve sboru i obci. K popelnici bylo třeba instalovat ještě magnet, aby si každý mohl na místě ověřit, zda tam nehází železo – každá plechovka od nápoje totiž není z hliníku, jak jsme si mysleli.
Už jsme odvezli i první várku do sběrny v sousední vesnici a stržili první peníze.

Co je hliník zač
Hliník je skvělý kov: nerezaví, má výbornou elektrickou a tepelnou vodivost, je lehký, dá se dobře tvarovat, třeba do tenké obalové folie nebo tvaru letadla. Vyrábí se z rudy bauxitu, která se ale u nás netěží, musí se dovážet. Výroba z rudy je velmi energeticky náročná. Na smetištích se hliník nerozloží, ale dobře se recykluje. Recyklace hliníkového odpadu ušetří až 95 % energie oproti výrobě hliníku z bauxitu. Zajímavým nalezištěm hliníkových plechovek jsou příkopy podél silnic.

Je však otázka, co je efektivnější: objíždět na kole přilehlé okolí a čistit příkopy, nebo se vzchopit a snažit se prosadit zákon, který by nápojové plechovky zakázal, a nebo alespoň prosadit jejich zálohování včetně PET lahví, jako je to například v Norsku?

Na cestách šetrnosti vůči Božímu stvoření přeji hodně inspirace, dobrodružství a radosti.

Martina Kadlecová, farářka v Silůvkách u Brna