Rituál v nedělní škole. Abychom se cítili jistěji

DSC00283(ČB 7-8/2015) Rituál je způsob chování založený na tradičních pravidlech. Nebo jinak: je to posloupnost jednání, kterou si účastníci nevytvářejí na místě sami. Tolik definice. Ve většině sborů jsme zvyklí na určitý pravidelný sled bohoslužeb. Víme, kdy bude modlitba, kázání nebo sbírka, víme, kdy sedět a kdy stát. Na konci bohoslužeb dostáváme požehnání. Je dobré, když tento rituál, něco pravidelně se opakujícího, je i v nedělní škole. Tím spíš, že se zde obvykle střídá více učitelů a děti nechodí pravidelně. Rituál pomůže udržet kontinuitu. Cítíme se jistěji.

Zeptali jsme se učitelů z různých sborů, jaké rituály v nedělní škole mají. Někde je před slovem rituál patrný ostych. Říkají raději, že hodina má mít nějaký řád. Také není jednoduché používat nějaký rituál ve věkově smíšené skupině, třeba od 4 do 13 let.

DSC00283

V odpovědích se víckrát objevila tato slova: píseň (po nějakou dobu stejná; v Miroslavi je stejná píseň po celá léta: Slunce svítí, tak se dobře dívej, přitom děti tleskají a stejnou písní se začíná nejen v nedělce, ale i ne táboře či jiném počinu), čtení nebo recitace jednoho biblického verše opakovaně (třeba jeden měsíc). Modlitba (někde také vždy stejná, např. v Dejvicích „broučkovská“), pozdravení, příp. představení, sbírka. Zapálení svíce. V jedné nedělní škole vždy zapálí svíci a zpívají píseň To já, ó Pane můj. Pro propojení bohoslužeb „dospělých“ s dětskými se může např. odnášet do nedělní školy Bible ze stolu Páně nebo svíčka či lucernička zapálená od svíčky na stole Páně. Ve Střešovicích se děti vracejí na bohoslužby zpátky a „vyřizují poslání“ – stoupnou si dopředu, na schody před stůl Páně, a přednesou verš, který se učily (vždy jeden měsíc stejný). Přitom se také přeje dětem, které budou mít v následujícím týdnu narozeniny, a dostanou čokoládu. Úvodní nebo závěrečná píseň nebo pozdrav se může pravidelně zpívat vestoje v kruhu, můžeme se přitom držet za ruce. Po dozpívání se můžeme pozdravit (opět vždy stejnými slovy, např. Bůh ti žehnej, než se sejdem zas) a poslat dokola stisk. V Miroslavi se na konci nedělní školy zpívá stejná píseň Milý Pane Bože už od konce války.

Letošní přípravka pro nedělní školu navrhuje jako rituál píseň, která se bude vždy opakovat několik týdnů v souvislosti s větším celkem příběhů. Píseň je možno zpívat nebo recitovat, nejlépe refrén nebo první sloku. K příběhům ze začátku Bible je to píseň Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi.

Lenka Ridzoňová