Evangelický Kirchentag. Setkání evangelíků z celého Německa tentokrát ve Stuttgartu

5kirch(ČB 7-8/2015) Červené vlajky s citátem z devadesátého žalmu „Ať získáme moudrost srdce“, červené šály, červená trička, programové brožury i zpěvníčky. Na krku návštěvníků visačky s průkazkou, která platí ve dnech Kirchentagu i jako jízdenka na všechny druhy veřejné dopravy ve městě i okolí. To vám hned padne do oka, jakmile se zamícháte do davu v centru města či ve sportovním areálu u řeky Nekaru. A typický účastník? Lehce vedrem zmožený křesťan s batohem na zádech a programovou brožurou s mnoha záložkami v ruce, spěchající z přednášky na koncert, případně z některého kostela k jednomu z pódií. Kam všude můžete jít, snad ani nelze popsat, to se musí zažít. Brožura s programem a informacemi k pětidennímu festivalu má 620 stran.

Několik střípků českého návštěvníka
S mottem „Přejte pravdu každému“ uspořádal sbor Obnovené jednoty bratrské z Bad Bollu liturgický večer k 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa. V komponovaném večeru mohli návštěvníci vyslechnout dvě scénická čtení s husovskou tematikou, pozdravy z Prahy i Kostnice, v rámci liturgie nechyběly ani modlitby a společné písně. Podle zvyklosti v Jednotě bratrské byly vysluhovány hody lásky. Každý účastník dostal pečenou bulku s rozinkami, symbolizující svou sladkou chutí lásku. V moderované debatě prozradil německý farář Christoph Huß, co pro něj toto jméno znamená, a kazatel Moravských bratří z Jihoafrické republiky vykládal, jak příklad Jana Husa pomáhal v boji proti apartheidu. Nakonec se všem dostalo z úst synodního seniora Joela Rumla pozvání do Prahy na 5. a 6. července, na Husovské slavnosti 2015.

2kirch

Tržiště možností
Tucet veletržních hal lákal stovkami stánků s prezentacemi spolků, církevních a různých jiných neziskových organizací. Českobratrská církev evangelická předváděla svou činnost na společném stánku s Ekumenickou radou církví. Představovala mimo jiné česko-německou spolupráci v příhraniční oblasti, prezentovanou službou lázeňského faráře Petra Chamráda, projektem církevní školky v Chebu a nabídkami rekreací. Ti kteří se u našeho stánku zastavili, byli zváni do Prahy na Husovské slavnosti 2015 začátkem července a mohli si prohlédnout či odnést spoustu propagačních materiálů.

V pátek večer se podíleli Češi na večeru nazvaném „Bůh spojuje – kousek Prahy ve Stuttgartu“, který se konal ve sboru Stuttgart-Mühlhausen. Kromě česko-německých bohoslužeb, vystoupení skupiny mládeže a setkání starých i nových přátel se dostalo i na typické české občerstvení – Pražskou šunku.

Celebrity a desetitisíce obyčejných lidí
Na 8000 posluchačů vyslechlo v jedné ze sportovních hal debatu kritického profesora sociologie se spolkovým prezidentem Joachimem Gauckem, původně evangelickým farářem. Pnutí v současné společnosti vidí rozdílně, Gauck poukazoval na touhu lidí po míru, nastínil optimistický výhled a doporučoval odpovědnost každého člověka. Na Kirchentagu vystoupila i německá kancléřka Angela Merkelová. S odkazem na biblický citát o moudrosti se věnovala výzvám doby, kde se moudrost přetavila do digitální revoluce. Kromě spousty kladů přináší digitální věk i mnohá úskalí, rozvedla Merkelová, o níž je známo, že je dcerou evangelického faráře. Tak jako Lutherovi pomohl sdělit světu důležité myšlenky tehdejší čerstvý vynález knihtisku, nám v tom můžou pomáhat digitální technologie, třeba Facebook.

3kirch

Sportovní areál u řeky a centrum města
Přednáškové sály ve sportovních halách praskaly ve švech, na několika pódiích v různých částech města se střídala klasická i populární hudba, pěvecké sbory i debaty na různá témata. Další program, večery setkání či koncerty nabízely sbory v centru města i ve vzdálenějších čtvrtích. Hladký průběh Kirchentagu zajišťovalo 5 000 dobrovolníků a pro představu – večeře Páně byla vysluhována na 78 místech a káva k večernímu programu se podávala na 129 místech.

Závěrečné bohoslužby
Slavnostními bohoslužbami s večeří Páně v neděli před polednem pětidenní Kirchentag skončil. Liturgii vedl zemský biskup F. O. July, kázala farářka Nora Steenová z Hildesheimu. Sbírka byla rozdělena rovným dílem pro humanitární účely Diakonii-Katstrophenhilfe, Johanitům-Unfallhilfe a projektům na pomoc uprchlíkům. Desítky tisíc účastníků se rozloučily s křesťanským festivalem, který měl, jako vždy, co nabídnout. Tak zase příště – za dva roky v Berlíně!

Daniela Ženatá, účastnice