Ohlédnutí za Nocí kostelů

Praha-Vinohrady (3)(ČB 7-8/2015) Ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských, výtvarných a architektonických pokladů zvaly v pátek 29. května chrámy, kostely, kaple i modlitebny v celé republice. Událost nazvaná Noc kostelů je znamením spolupráce mezi církvemi, která zaceluje rány vzniklé v minulých stoletích, a připojilo se k ní přes 120 sborů Českobratrské církve evangelické. Přečtěte si, jak vypadal program Noci v některých z nich. Často se nesl ve znamení výročí upálení mistra Jana Husa.

Sbor Brno I
Letos to byl už sedmý ročník. Opět jsme použili osvědčené schéma: každou celou hodinu varhanní nebo komorní koncert a v půl komentované prezentace. Letos to bylo představení příběhu mistra Jana Husa s použitím mnoha dobových dokumentů a současných fotografií

V Červeném kostele v Brně

V Červeném kostele v Brně

z Kostnice a vedle toho zasvěcený pohled od historie Červeného kostela, který stojí v samém centru města Brna. Zvláštností bylo vystoupení, při němž jsme mohli slyšet africkou harfu a kytaru.

V kostele je od května do června instalováno také osm obrazových korouhví Karla Rechlíka, které připomínají základní kameny křesťanského vyznání víry. Mladší návštěvnici obdivovali papírové modely nejznámějších kostelů z naší vlasti a v křestní kapli bylo možné si prohlédnout výstavu o Martinické bibli. Během večera přišlo do našeho kostela šest tisíc návštěvníků, kteří si mohli odnést různé tiskoviny, pozvánky nebo koupit knížky. Mnozí se posadili a připravený program pozorně sledovali.

Na přípravě Noci kostelů se podílí tým asi 30 lidí a evangelický oddíl skautů připravuje podobný program v nedalekém Betlémském kostele.

farář sboru Jiří Gruber

Sbor Praha-Vinohrady
Vzhledem k loňské nižší účasti, trochu uvadajícímu nadšení i úvahám o skutečném smyslu této akce jsme přemýšleli, zda se letos vůbec přidáme. Nakonec jsme si řekli, že nebudeme zkoumat, zda přínos Noci kostelů je alespoň trochu misijní, nebo jde jen o kulturu a sbírání razítek, kostel otevřeme, nabídneme, co máme, a radost budeme mít i my sami.

V Praze na Vinohradech

V Praze na Vinohradech

Program jsme sestavili pouze z „vlastních zdrojů“, nutno ovšem dodat, že členem našeho sboru je i klavírní virtuos Radoslav Kvapil, který ochotně nabídl dva koncerty, čímž se postaral o atraktivní bod programu. Zajímavé bylo také povídání Ondřeje Rady o obrazech jeho otce v našem kostele. Panely „naučné stezky“ kostelem vysvětlovaly návštěvníkům v základních bodech evangelické pojetí víry, odlišnosti katolického a evangelického kostela, jeden panel se věnoval Janu Husovi a dalším reformátorům. Lidé si panely se zájmem prohlíželi, brali si Bible i další tiskoviny a kostel nebyl prázdný ani při čtení pasáží z Bible a společném zpěvu písní.
A tak věříme, že těm mnoha návštěvníkům (jen u nás jich bylo 329) Noc kostelů snad přece jen nepřináší jen kulturní zážitky, ale může naznačit odpovědi na některé otázky nebo alespoň cestu k nim.

kurátorka sboru Jana Šarounová

Sbor ve Vizovicích
Vizovický sbor se této události zúčastnil již pošesté. Ovšem poprvé bez aktivní spoluúčasti sousední, mnohem silnější římskokatolické farnosti, která letos naopak sama jela podívat se do okolních obcí. K nabízenému programu jsme chtěli pozměnit přístup. Dříve stále hrály varhany a zpívalo se. Pokud někdo přišel, tak jsem se mu věnoval já. Lidé si prohlédli modlitebnu, malý sál s výstavou Biblí či obrazů a odešli.

Letos jsme chtěli u nás návštěvníky zdržet, nabídnout občerstvení, rozmlouvat po skupinkách. Zpívat se mělo vždy kolem půl a v celou hodinu jsem měl přichystáno slovo o církvi, sboru i proč se vlastně scházíme. Večer však dopadl úplně jinak.
Místo obvyklých 40–50 návštěvníků, jich přišlo pouze 15. Ti ovšem s námi vždy setrvali několik desítek minut, rozmlouvali, přijali občerstvení a myslím, že se zde cítili velice dobře. Nám samotným bylo též s nimi příjemně. Pokud nás mrzelo, že nepřišlo více lidí, tak spíše kvůli nim samotným, neboť se domníváme, že jim zde mohlo být dobře. Rozmyslíme, co chystat na příští rok, možná se též sami vypravíme více poznat kostely ve zlínském okolí.

farář sboru Jiří Malý

Praha-Vinohrady (3)Sbor v Chrudimi
K Noci kostelů jsme se letos připojili již popáté. Stalo se už tradicí, že program zahajuje místní ZUŠ svým májovým koncertem. Zhruba šedesát dětí ve třech pěveckých sborech početné publikum spolehlivě přitáhne. Spolupráce se ZUŠ funguje dobře, rádi u nás mívají také svůj adventní koncert. Učitelé i děti oceňují dobré zázemí a pohostinnost našeho sboru.

Vrcholem večera byl bezesporu koncert Tomáše Najbrta, nejen v církvi známého multiinstrumentalisty, písničkáře, hrajícího na loutnu, kytaru i historické a lidové nástroje. Svým vystoupením, pohybujícím se od veselých kramářských písní přes náročné blues až po krásnou „kostelovou“ píseň Nahý jsem se na svět narodil nadchl děti i dospělé.
K výročí mistra Jana Husa jsme v kostele připravili výstavku Husových spisů a také publikací, starších i současných, týkajících se jeho života a díla. K „husovskému“ programu přispěla i večerní komentovaná procházka „Chrudimí husitskou“, kterou připravil člen našeho sboru a milovník i znalec husitství Jiří Motyčka a která se setkala s dobrým ohlasem. Během večera se odehrávala drátkovací a korálkovací dílna pod vedením mladé maminky Jany Brabcové. Celé hodiny tam vydržely nejen děti, ale také maminky a dokonce i dva tatínkové.
Kostel i sborové prostory jsme měli otevřeny pro příchozí od 18 hodin až téměř do půlnoci a každou chvíli přicházeli návštěvníci, tu po dvou, tu ve skupince, někteří si jen krátce prohlédli kostel, jiní zašli i na občerstvení, které bylo k dispozici ve sborovém sále, a ještě další se zdrželi na pokračující program. Ani letos v naší nabídce nechyběl obchůdek Jednoho světa s fairtradovými výrobky.
Závěr večera patřil promítání autorského filmu „Parádně pokecal“ režiséra Tomáše Pavlíčka, který v pozdní večerní hodině zhlédla víc než třicítka diváků. Potěšující bylo, že všichni se zdrželi i na závěrečnou modlitbu a požehnání.

farářka sboru Anna Lavická