Zástupci českých církví u papeže Františka

náhled(ČB 7-8/2015) 16. června 2015 po poledni přijal ve Vatikánu papež František zástupce Katolické církve v České republice – kardinála Miloslava Vlka, biskupa Františka Radkovského, Jaroslava Šebka; Církve československé husitské – patriarchu Tomáše Buttu, Hanu Tonzarovou, Jiřího Vaníčka; Českobratrské církve evangelické – synodního seniora Joela Rumla, Daniela Ženatého, Gerharda Frey-Reininghause. Setkání s papežem i bohoslužby smíření byly připraveny z podnětu kardinála Miloslava Vlka, kterého papež František jmenoval svým mimořádným vyslancem k šestistému výročí smrti mistra Jana Husa.00682_15062015

Spolu se zástupci těchto církví se setkání s papežem účastnili velvyslanec ve Vatikánu Pavel Vošalík, senátorka Miluše Horská, rektor papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě, kde byla česká delegace přátelsky ubytována, rev. Petr Šikula a jeho zástupce rev. Roman Czudek.

dárek pro papeže - skleněná plastika s vyobrazením mistra Jana Husa

dárek pro papeže – skleněná plastika s vyobrazením mistra Jana Husa

Přijetí u papeže
Setkání s papežem Františkem, které trvalo asi padesát minut, se konalo při příležitosti bohoslužby smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o odpuštění k 600. výročí upálení mistra Jana Husa.

Řeč, kterou papež František pronesl, měl každý účastník k dispozici v češtině. Pozdravy zazněly v češtině a italštině a byly překládány. Na závěr setkání pozdravil papeže Františka synodní senior ČCE Joel Ruml. Poděkoval za slova, která vyzývají k odpuštění a smíření i na rovině místních obecenství a farností. „Domívám se, že v České republice se vztahy mezi katolíky a nekatolíky zlepšují, a mám naději, že se setkáme třeba při vaší návštěvě České republiky,“ řekl. Poté předal papeži společný dar – české sklo z Nového Boru s obrazem mistra Jana Husa a letopočty 1415–2015.

Bohoslužba smíření pro všechny
Odpoledne téhož dne jsme slavili bohoslužbu smíření, která se konala v Papežské koleji v Římě. Papež František se jí neúčastnil, ujistil nás však o své modlitbě i o tom, že se ke

kardinál Miloslav Vlk a synodní senior Joel Ruml

kardinál Miloslav Vlk a synodní senior Joel Ruml

kající bohoslužbě duchovně připojuje. Poprosil, abychom se i my modlili za něho a jeho službu. Bohoslužby vedli členové české delegace, text byl připraven ekumenickou Husovskou komisí v České republice, kázání měl kardinál Walter Kasper (přinášíme je v dalším příspěvku).

Text bohoslužeb byl rozeslán všem katolickým farnostem v České republice, sborům ČCE i sborům CČSH s prosbou, aby se bohoslužby smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o odpuštění k 600. výročí upálení mistra Jana Husa konaly i na místní úrovni jednotlivých sborů a farností.

Daniel Ženatý