Nová příručka pro nedělní školu: Dál přece nejdeme sami

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(ČB 7-8/2015) Tento pocit zažívalo mnoho poutníků, kteří se vydali v různých časech a na různých místech na cestu víry. „Dál přece nejdete sami, dál Pán tu zůstává s vámi, dál cestu určil svým dětem, dál tímto světem…“, zní slova známé písně. „Dál přece nejdeme sami“, tak se také bude jmenovat nový dějepravný seriál, který nás bude provázet v nedělních školách následující čtyři roky.

Od září do června ujdeme s dětmi velký kus cesty – od stvoření světa až po Rút. Budeme s nimi zkoumat, jak Boží příběh s námi lidmi vlastně začal, kdo v něm kdy hrál hlavní roli, jaké byly kulisy a obsazení a hlavně se budeme snažit s těmi starými biblickými příběhy „propojit“. Vždyť propojování je pro naši dobu tak typické! Když jsme přemýšleli, jak to všechno znázornit (třeba i ve vaší nedělní škole), vyrostl nám před očima strom. Strom, jehož kořeny jsou propojeny s posledními lístečky na vrcholku. Kéž se nám spolu s dětmi podaří prožít příběhy biblických postav a propojit je s příběhem svým, s tím, co prožíváme, co nás těší i trápí, tady a teď.

dsc_0138Nejsme na to sami
Je s námi Bůh a celý ten zástup svědků a jejich příběhy. A to je velký cíl biblické dějepravy: vyprávět příběhy, které tvoří náš svět, obohacují jej a prohlubují, dávají mu nové barvy a rozměry.

Tento text otevírá novou katechetickou příručku pro nedělní školu. Úlohy jsou strukturované podobně jako v předchozích dvou letech. Na začátku je název, téma a cíle, následují výkladové poznámky a různé odkazy pro učitele. Kapitola pro děti je rozdělena na tři části podle věku dětí, předškolní děti, mladší a starší školní. Poslední část s názvem Liturgie obsahuje písně, biblický text k zapamatování a modlitbu. Také je zde navržen rituál, vždy stejný na několik týdnů k většímu celku příběhů. Nově je zde odstavec s názvem Okénko do bohoslužeb, kde jsou návrhy, jak propojit bohoslužby s tématem nedělní školy. K příručce nevzniká nová sada pracovních listů, najdete však odkazy na internetové zdroje.

Příručka po nedělní školu vyjde jednak v tištěné formě, jednak elektronicky i s možností použití čtečky. Objednávejte na: vychova@e-cirkev.cz

Lenka Ridzoňová